Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
A-Class (W168) A 140
1997551397 cc82 hp130 Nm12.00 s170 km/h3575 x 1719 x 1590 mm1020 kg
A-Class (W168) A 160
1997551598 cc102 hp150 Nm10.80 s180 km/h3575 x 1719 x 1590 mm1135 kg
A-Class (W168) A 160 CDI
1998551689 cc60 hp160 Nm17.00 s155 km/h3575 x 1719 x 1590 mm1080 kg
A-Class (W168) A 170 CDI
1998551689 cc90 hp180 Nm12.00 s175 km/h3575 x 1719 x 1590 mm1100 kg
A-Class (W168) A 190
1999551898 cc125 hp180 Nm8.80 s198 km/h3575 x 1719 x 1590 mm1185 kg
A-Class (W168) A 140 L
2001551397 cc82 hp130 Nm13.20 s170 km/h3776 x 1719 x 1589 mm1060 kg
A-Class (W168) A 160 L
2001551598 cc102 hp150 Nm11.10 s180 km/h3776 x 1719 x 1589 mm1070 kg
A-Class (W168) A 160 CDI
2001551689 cc75 hp160 Nm15.10 s162 km/h3605 x 1720 x 1575 mm1080 kg
A-Class (W168) A 170 CDI
2001551689 cc95 hp180 Nm12.00 s180 km/h3605 x 1720 x 1575 mm1085 kg
A-Class (W168) A 170 CDI L
2001551689 cc95 hp180 Nm12.40 s180 km/h3776 x 1719 x 1589 mm1115 kg
A-Class (W168) A 190 L
2001551898 cc125 hp180 Nm9.10 s198 km/h3776 x 1719 x 1601 mm1110 kg
A-Class (W168) A 210 Evolution
2002552100 cc140 hp205 Nm8.20 s203 km/h3605 x 1720 x 1575 mm1080 kg
A-Class (W168) A 210 L Evolution
2002552100 cc140 hp205 Nm8.40 s203 km/h3776 x 1719 x 1575 mm1120 kg
A-Class (W169) A 150
2004351498 cc95 hp140 Nm12.60 s175 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150
2004551498 cc95 hp140 Nm12.60 s175 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2004351498 cc95 hp140 Nm13.50 s170 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2004551498 cc95 hp140 Nm13.50 s170 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 170
2004551699 cc115 hp155 Nm10.90 s188 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170
2004551699 cc115 hp155 Nm10.90 s188 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2004351699 cc115 hp155 Nm11.50 s183 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2004551699 cc115 hp155 Nm11.50 s183 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2004351991 cc82 hp180 Nm15.00 s170 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2004551991 cc82 hp180 Nm15.00 s170 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2004351991 cc82 hp180 Nm15.30 s165 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2004551991 cc82 hp180 Nm15.30 s165 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2004551991 cc109 hp250 Nm10.80 s186 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2004351991 cc109 hp250 Nm10.80 s186 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2004551991 cc109 hp250 Nm11.10 s181 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2004351991 cc109 hp250 Nm11.10 s181 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 200
2004552034 cc136 hp185 Nm9.80 s200 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200
2004352034 cc136 hp185 Nm9.80 s200 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2004552034 cc136 hp185 Nm9.90 s195 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2004352034 cc136 hp185 Nm9.90 s195 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2005552034 cc193 hp280 Nm8.00 s227 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2005352034 cc193 hp280 Nm8.00 s227 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2005552034 cc193 hp280 Nm7.30 s220 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2005352034 cc193 hp280 Nm7.30 s220 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007551991 cc140 hp300 Nm9.50 s201 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007351991 cc140 hp300 Nm9.50 s201 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI Autotronic
2007551991 cc140 hp300 Nm9.60 s196 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007351991 cc140 hp300 Nm9.60 s196 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 150
2008351498 cc95 hp140 Nm12.60 s175 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150
2008551498 cc95 hp140 Nm12.60 s175 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2008351498 cc95 hp140 Nm13.50 s170 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2008551498 cc95 hp140 Nm13.50 s170 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 170
2008551699 cc115 hp155 Nm10.90 s188 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170
2008551699 cc115 hp155 Nm10.90 s188 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2008351699 cc115 hp155 Nm11.50 s183 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2008551699 cc115 hp155 Nm11.50 s183 km/h3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2008351991 cc82 hp180 Nm15.00 s170 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2008551991 cc82 hp180 Nm15.00 s170 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2008351991 cc82 hp180 Nm15.30 s165 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2008551991 cc82 hp180 Nm15.30 s165 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2008551991 cc109 hp250 Nm10.80 s186 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2008351991 cc109 hp250 Nm10.80 s186 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2008551991 cc109 hp250 Nm11.10 s181 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2008351991 cc109 hp250 Nm11.10 s181 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008551991 cc140 hp300 Nm9.50 s201 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008351991 cc140 hp300 Nm9.50 s201 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI Autotronic
2008551991 cc140 hp300 Nm9.60 s196 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008351991 cc140 hp300 Nm9.60 s196 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200
2008552034 cc136 hp185 Nm9.80 s200 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200
2008352034 cc136 hp185 Nm9.80 s200 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2008552034 cc136 hp185 Nm9.90 s195 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2008352034 cc136 hp185 Nm9.90 s195 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2008552034 cc193 hp280 Nm8.00 s227 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2008352034 cc193 hp280 Nm8.00 s227 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2008552034 cc193 hp280 Nm7.30 s220 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2008352034 cc193 hp280 Nm7.30 s220 km/h3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg

Mercedes-Benz B-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
B-Class (W245) B 150
2005551498 cc95 hp140 Nm13.20 s174 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 150 Autotronic
2005551498 cc95 hp140 Nm14.20 s168 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 170
2005551699 cc116 hp155 Nm11.30 s184 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 170 Autotronic
2005551699 cc116 hp155 Nm12.00 s180 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 180 CDI
2005551991 cc109 hp250 Nm11.30 s183 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 180 CDI Autotronic
2005551991 cc109 hp250 Nm11.80 s178 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI
2005551991 cc140 hp300 Nm9.60 s200 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI Autotronic
2005551991 cc140 hp300 Nm9.70 s195 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200
2005552034 cc136 hp185 Nm10.10 s196 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1345 kg
B-Class (W245) B 200 Turbo
2005552034 cc193 hp280 Nm7.60 s225 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1370 kg
B-Class (W245) B 150 Autotronic
2008551498 cc95 hp140 Nm14.20 s168 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 170
2008551699 cc116 hp155 Nm11.30 s184 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 170 Autotronic
2008551699 cc116 hp155 Nm12.00 s180 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 180 CDI
2008551991 cc109 hp250 Nm11.30 s183 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 180 CDI Autotronic
2008551991 cc109 hp250 Nm11.80 s178 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI
2008551991 cc140 hp300 Nm9.60 s200 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI Autotronic
2008551991 cc140 hp300 Nm9.70 s195 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200
2008552034 cc136 hp185 Nm10.10 s196 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1345 kg
B-Class (W245) B 200 Turbo
2008552034 cc193 hp280 Nm7.60 s225 km/h4270 x 1777 x 1604 mm1370 kg
B-Class (W246) B 180 BlueEFFICIENCY
2011551595 cc122 hp200 Nm10.40 s190 km/h4359 x 1786 x 1557 mm1395 kg
B-Class (W246) B 200 BlueEFFICIENCY
2011551595 cc155 hp250 Nm8.60 s220 km/h4359 x 1786 x 1557 mm1395 kg
B-Class (W246) B 180 CDI BlueEFFICIENCY
2011551796 cc108 hp250 Nm10.90 s190 km/h4359 x 1786 x 1557 mm1475 kg
B-Class (W246) B 200 CDI BlueEFFICIENCY
2011551796 cc135 hp300 Nm9.50 s210 km/h4359 x 1786 x 1557 mm1475 kg

Mercedes-Benz C-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
C-Class (W204) C 180 BlueEFFICIENCY
-451796 cc154 hp250 Nm9.00 s225 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1480 kg
C-Class (W204) C 200 BlueEFFICIENCY
-451796 cc181 hp270 Nm8.20 s237 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1500 kg
C-Class (W204) C 250 BlueEFFICIENCY
-451796 cc201 hp310 Nm7.20 s240 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1505 kg
C-Class (W204) C 180 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc118 hp300 Nm10.50 s208 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1565 kg
C-Class (W204) C 200 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc134 hp360 Nm9.20 s218 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1565 kg
C-Class (W204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc168 hp400 Nm8.40 s232 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1600 kg
C-Class (W204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc201 hp500 Nm7.00 s240 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1615 kg
C-Class (W204) C 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-452143 cc201 hp500 Nm7.10 s240 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1675 kg
C-Class (W204) C 350 BlueEFFICIENCY
-453498 cc302 hp370 Nm6.00 s250 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1610 kg
C-Class (W204) C 350 4Matic BlueEFFICIENCY
-453498 cc302 hp370 Nm6.00 s250 km/h4591 x 1770 x 1447 mm1670 kg
C-Class Coupe (204) C 180 BlueEFFICIENCY
-241796 cc154 hp250 Nm9.00 s225 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1500 kg
C-Class Coupe (204) C 250 BlueEFFICIENCY
-241796 cc201 hp310 Nm7.20 s240 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1550 kg
C-Class Coupe (204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc166 hp400 Nm8.40 s232 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1615 kg
C-Class Coupe (204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc201 hp500 Nm7.00 s240 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1655 kg
C-Class Coupe (204) C 350 BlueEFFICIENCY
-243498 cc302 hp370 Nm6.00 s250 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1615 kg
C-Class Coupe (204) C 63 AMG
-246208 cc450 hp600 Nm4.40 s250 km/h4590 x 1770 x 1406 mm1730 kg
C-Class T-Model (S204) C 180 BlueEFFICIENCY
-551796 cc154 hp250 Nm9.20 s218 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1540 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 BlueEFFICIENCY
-551796 cc181 hp270 Nm8.40 s228 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1560 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 BlueEFFICIENCY
-551796 cc201 hp310 Nm7.40 s233 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1575 kg
C-Class T-Model (S204) C 180 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cc118 hp300 Nm10.80 s201 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1615 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cc134 hp360 Nm9.60 s209 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1615 kg
C-Class T-Model (S204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cc168 hp400 Nm8.50 s219 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1655 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cc201 hp500 Nm7.30 s238 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1675 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552143 cc201 hp500 Nm7.40 s235 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1735 kg
C-Class T-Model (S204) C 350 BlueEFFICIENCY
-553498 cc302 hp370 Nm6.10 s250 km/h4606 x 1770 x 1459 mm1670 kg
C-Class (W202) C 180
1993451799 cc122 hp170 Nm12.20 s193 km/h4487 x 1720 x 1414 mm1350 kg
C-Class (W202) C 200 D
1993451997 cc75 hp130 Nm18.40 s160 km/h4487 x 1720 x 1720 mm1380 kg
C-Class (W202) C 220 D
1993452155 cc95 hp150 Nm16.30 s175 km/h4487 x 1720 x 1418 mm1400 kg
C-Class (W202) C 220
1993452199 cc150 hp210 Nm10.40 s210 km/h4487 x 1720 x 1424 mm1410 kg
C-Class (W202) C 250 D
1993452497 cc113 hp170 Nm14.80 s190 km/h4487 x 1720 x 1418 mm1450 kg
C-Class (W202) C 280
1993452799 cc193 hp270 Nm8.80 s230 km/h4487 x 1720 x 1424 mm1490 kg
C-Class (W202) C 200
1994451998 cc136 hp190 Nm10.80 s203 km/h4487 x 1720 x 1418 mm1365 kg
C-Class (W202) C 36 AMG
1994453606 cc280 hp385 Nm6.70 s250 km/h4487 x 1720 x 1385 mm1560 kg
C-Class (W202) C 230 Kompressor
1995452295 cc193 hp280 Nm8.40 s230 km/h4487 x 1720 x 1424 mm1420 kg
C-Class (W202) C 250 Turbo-D
1995452497 cc150 hp280 Nm10.20 s203 km/h4487 x 1720 x 1418 mm1480 kg
C-Class T-Model (S202) C 180 T
1996551799 cc122 hp170 Nm12.50 s190 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1410 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T
1996551998 cc136 hp190 Nm11.30 s200 km/h4476 x 1720 x 1458 mm1420 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T 2.0
1996551998 cc192 hp270 Nm8.00 s223 km/h4476 x 1720 x 1458 mm1490 kg
C-Class T-Model (S202) C 220 T D
1996552155 cc95 hp150 Nm16.60 s200 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1450 kg
C-Class T-Model (S202) C 230 T
1996552199 cc150 hp210 Nm10.40 s209 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1450 kg
C-Class T-Model (S202) C 250 T Turbo-D
1996552497 cc150 hp280 Nm10.50 s200 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1520 kg
C-Class (W202) C 220 CDI
1997452151 cc125 hp300 Nm10.50 s198 km/h4516 x 1723 x 1427 mm1340 kg
C-Class (W202) C 240
1997452597 cc170 hp240 Nm9.30 s218 km/h4516 x 1723 x 1427 mm1345 kg
C-Class (W202) C 280
1997452799 cc197 hp265 Nm8.30 s232 km/h4516 x 1723 x 1427 mm1355 kg
C-Class (W202) C 43 AMG
1997454266 cc306 hp410 Nm6.50 s250 km/h4516 x 1723 x 1431 mm1535 kg
C-Class T-Model (S202) C 220 T CDI
1997552148 cc125 hp300 Nm10.50 s199 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1460 kg
C-Class T-Model (S202) C 230 T Kompressor
1997552295 cc193 hp280 Nm8.50 s226 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1500 kg
C-Class T-Model (S202) C 240 T
1997552398 cc170 hp225 Nm9.00 s216 km/h4476 x 1720 x 1458 mm1470 kg
C-Class T-Model (S202) C 280 T
1997552799 cc197 hp265 Nm8.80 s230 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1480 kg
C-Class T-Model (S202) C 43 AMG
1997554266 cc306 hp410 Nm6.50 s250 km/h4516 x 1723 x 1387 mm1565 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T CDI
1998552148 cc102 hp235 Nm13.00 s182 km/h4487 x 1720 x 1458 mm1460 kg
C-Class (W203) C 180
2000451998 cc129 hp190 Nm11.00 s210 km/h4526 x 1726 x 1426 mm1455 kg
C-Class (W203) C 200 Kompressor
2000451998 cc163 hp230 Nm9.00 s230 km/h4526 x 1726 x 1426 mm1490 kg
C-Class (W203) C 220 CDI
2000452148 cc143 hp315 Nm10.30 s220 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1520 kg
C-Class (W203) C 200 CDI
2000452148 cc115 hp250 Nm12.10 s203 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1505 kg
C-Class (W203) C 240
2000452597 cc170 hp240 Nm9.20 s235 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1535 kg
C-Class (W203) C 270 CDI
2000452685 cc170 hp400 Nm8.90 s230 km/h4526 x 1726 x 1426 mm1585 kg
C-Class (W203) C 320
2000453199 cc218 hp310 Nm7.00 s245 km/h4526 x 1726 x 1426 mm1565 kg
C-Class (W203) C 32 AMG
2001453199 cc354 hp450 Nm5.20 s250 km/h4528 x 1728 x 1415 mm1635 kg
C-Class (W203) C 320 4Matic
2001453199 cc218 hp310 Nm8.00 s245 km/h4526 x 1728 x 1432 mm1570 kg
C-Class Sport Coupe (203) С 160
2001251796 cc122 hp190 Nm11.40 s205 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1465 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 180
2001251998 cc129 hp190 Nm11.00 s210 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1445 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200
2001251998 cc163 hp230 Nm9.30 s230 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1480 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 Kompressor
2001252000 cc163 hp240 Nm9.10 s234 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1395 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 220 CDI
2001252148 cc143 hp315 Nm10.30 s220 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1505 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230
2001252295 cc197 hp280 Nm8.00 s240 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1500 kg
C-Class T-Model (S203) C 180 T
2001551998 cc129 hp190 Nm11.30 s206 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1505 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 T
2001551998 cc163 hp230 Nm9.60 s226 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1540 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CDI T
2001552148 cc115 hp250 Nm12.80 s192 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1420 kg
C-Class T-Model (S203) C 220 CDI T
2001552148 cc143 hp315 Nm10.70 s214 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1570 kg
C-Class T-Model (S203) C 240 T
2001552597 cc170 hp240 Nm9.50 s229 km/h4541 x 1728 x 1466 mm1585 kg
C-Class T-Model (S203) C 270 CDI T
2001552685 cc170 hp400 Nm9.30 s224 km/h4541 x 1728 x 1466 mm1650 kg
C-Class T-Model (S203) C 32 AMG
2001543199 cc354 hp450 Nm5.40 s250 km/h4541 x 1728 x 1454 mm1695 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 T
2001553199 cc218 hp310 Nm7.90 s244 km/h4541 x 1728 x 1466 mm1615 kg
C-Class (W203) C 240 4Matic
2002452597 cc170 hp240 Nm10.00 s232 km/h4526 x 1728 x 1432 mm1560 kg
C-Class T-Model (S203) C 240 4Matic
2002552597 cc170 hp240 Nm10.40 s219 km/h4541 x 1728 x 1439 mm1610 kg
C-Class T-Model (S203) C 30 CDI AMG
2002552950 cc231 hp540 Nm7.00 s245 km/h4541 x 1728 x 1412 mm1635 kg
C-Class (W203) C 200 Kompressor
2003451796 cc163 hp240 Nm9.10 s234 km/h4526 x 1726 x 1426 mm1400 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 CGI
2003251796 cc170 hp250 Nm9.00 s235 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1475 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230 Kompressor
2003251796 cc192 hp260 Nm8.10 s240 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1475 kg
C-Class T-Model (S203) C 230 Kompressor
2003551796 cc192 hp260 Nm8.70 s235 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1540 kg
C-Class (W203) C 180K
2004451796 cc143 hp220 Nm9.70 s223 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1405 kg
C-Class (W203) C 200 CGI
2004451796 cc170 hp250 Nm9.00 s235 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1495 kg
C-Class (W203) C 230 Kompressor
2004451796 cc192 hp260 Nm8.10 s240 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1490 kg
C-Class (W203) C 200 CDI
2004452148 cc122 hp270 Nm11.70 s208 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1435 kg
C-Class (W203) C 220 CDI
2004452148 cc150 hp340 Nm10.10 s224 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1540 kg
C-Class (W203) C 30 CDI AMG
2004452950 cc231 hp540 Nm6.80 s250 km/h4526 x 1728 x 1412 mm1585 kg
C-Class (W203) C 320 CDI
2004452987 cc224 hp415 Nm8.10 s250 km/h4526 x 1728 x 1412 mm1580 kg
C-Class (W203) C 55
2004455439 cc367 hp510 Nm5.20 s250 km/h4611 x 1744 x 1412 mm1565 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 180K
2004251796 cc143 hp220 Nm9.70 s223 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1395 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 CDI
2004252148 cc122 hp270 Nm11.70 s208 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1490 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 220 CDI
2004252148 cc150 hp340 Nm10.30 s224 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1515 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 30 CDI AMG
2004252950 cc231 hp540 Nm6.80 s250 km/h4343 x 1728 x 1401 mm1570 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 320
2004253199 cc218 hp310 Nm7.70 s248 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1525 kg
C-Class T-Model (S203) C 180K
2004551796 cc143 hp220 Nm10.00 s216 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1455 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CGI
2004551796 cc170 hp250 Nm9.30 s229 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1495 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CDI
2004552148 cc122 hp270 Nm12.20 s202 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1485 kg
C-Class T-Model (S203) C 220 CDI
2004552148 cc150 hp340 Nm10.50 s218 km/h4541 x 1728 x 1465 mm1590 kg
C-Class T-Model (S203) C 240
2004552597 cc170 hp240 Nm9.50 s229 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1585 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 T CDI
2004552987 cc224 hp415 Nm8.30 s244 km/h4541 x 1728 x 1439 mm1610 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 4Matic
2004553199 cc218 hp310 Nm8.30 s235 km/h4541 x 1728 x 1439 mm1720 kg
C-Class (W203) C 230
2005452496 cc204 hp245 Nm8.30 s243 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1460 kg
C-Class (W203) C 280
2005452996 cc231 hp300 Nm7.30 s250 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1465 kg
C-Class (W203) C 280 4Matic
2005452996 cc231 hp300 Nm7.60 s247 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1570 kg
C-Class (W203) C 350
2005453498 cc272 hp350 Nm6.40 s250 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1480 kg
C-Class (W203) C 350 4Matic
2005453498 cc272 hp350 Nm6.90 s250 km/h4526 x 1728 x 1426 mm1585 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230
2005252496 cc204 hp245 Nm8.40 s241 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1465 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 350
2005253498 cc272 hp350 Nm6.40 s250 km/h4343 x 1728 x 1406 mm1490 kg
C-Class T-Model (S203) C 230 T
2005552496 cc204 hp245 Nm8.40 s233 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1510 kg
C-Class T-Model (S203) C 280 T
2005552996 cc231 hp300 Nm7.40 s245 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1620 kg
C-Class T-Model (S203) C 350 T
2005553498 cc272 hp350 Nm6.50 s250 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1530 kg
C-Class T-Model (S203) C 350 T 4Matic
2005553498 cc272 hp350 Nm7.10 s250 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1635 kg
C-Class T-Model (S203) C 55 T
2005555439 cc367 hp510 Nm5.40 s250 km/h4541 x 1728 x 1468 mm1625 kg
C-Class (W204) C 180 Kompressor Autotronic
2006451796 cc156 hp230 Nm9.90 s220 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg
C-Class (W204) C 200 Autotronic
2006451796 cc184 hp250 Nm8.80 s230 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1490 kg
C-Class (W204) C 200 Kompressor
2006451796 cc184 hp250 Nm8.60 s235 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1490 kg
C-Class (W204) C 200 CDI
2006452148 cc136 hp270 Nm10.40 s215 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1560 kg
C-Class (W204) C 220 CDI
2006452148 cc170 hp400 Nm7.60 s229 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1585 kg
C-Class (W204) C 230
2006452496 cc204 hp245 Nm8.40 s240 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1540 kg
C-Class (W204) C 320 CDI
2006452987 cc224 hp510 Nm7.70 s250 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1700 kg
C-Class (W204) C 350
2006453498 cc272 hp350 Nm6.40 s250 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1610 kg
C-Class (W204) C 280
2007452996 cc231 hp300 Nm7.30 s250 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1555 kg
C-Class (W204) C 280 4Matic
2007452996 cc231 hp300 Nm7.30 s243 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1560 kg
C-Class (W204) C 350 4Matic
2007453498 cc272 hp350 Nm6.40 s250 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1595 kg
C-Class (W204) C 63 AMG
2007456208 cc457 hp600 Nm4.50 s250 km/h4725 x 1795 x 1438 mm1730 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 K
2007551796 cc184 hp250 Nm8.80 s228 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 K AT
2007551796 cc184 hp250 Nm9.00 s225 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI
2007552148 cc122 hp270 Nm10.80 s208 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI AT
2007552148 cc122 hp270 Nm10.60 s204 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 220 CDI
2007552148 cc170 hp400 Nm8.80 s220 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 230 7-DG
2007552496 cc204 hp245 Nm8.90 s227 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 320 CDI
2007552987 cc224 hp540 Nm7.90 s245 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 320 CDI 7G-Tronic
2007552987 cc224 hp540 Nm7.10 s244 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 280
2007552996 cc231 hp300 Nm7.50 s242 km/h4601 x 1770 x 1459 mm-
C-Class T-Model (S204) C 280 7G-Tronic
2007552996 cc231 hp300 Nm7.50 s240 km/h4601 x 1770 x 1459 mm-
C-Class T-Model (S204) C 350 7G-Tronic
2007553498 cc272 hp350 Nm6.50 s250 km/h4541 x 1728 x 1470 mm1600 kg
C-Class T-Model (S204) C 63 AMG
2007556208 cc457 hp600 Nm4.60 s250 km/h4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class (W204) C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
2008451796 cc156 hp230 Nm9.50 s223 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg
C-Class (W204) C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
2008451796 cc156 hp230 Nm9.90 s223 km/h4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg

Mercedes-Benz CL-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
CL-Class (W216) CL 500 BlueEFFICIENCY
-444663 cc429 hp700 Nm4.90 s250 km/h5095 x 1871 x 1419 mm2070 kg
CL-Class (W216) CL 500 4Matic BlueEFFICIENCY
-444663 cc429 hp700 Nm4.90 s250 km/h5095 x 1871 x 1419 mm2120 kg
CL-Class (W140) CL 420
1992244196 cc279 hp400 Nm8.30 s250 km/h5065 x 1912 x 1452 mm2080 kg
CL-Class (W140) CL 500
1992244973 cc320 hp470 Nm7.30 s250 km/h5065 x 1912 x 1452 mm2080 kg
CL-Class (W140) CL 600
1992245987 cc394 hp570 Nm6.60 s250 km/h5065 x 1912 x 1478 mm2240 kg
CL-Class (W215) CL 500
1999244966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm1795 kg
CL-Class (W215) CL 55 AMG
2000245439 cc360 hp530 Nm6.00 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm1795 kg
CL-Class (W215) CL 600
2000245786 cc367 hp530 Nm6.10 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm1885 kg
CL-Class (W215) CL 55 AMG
2002245439 cc500 hp700 Nm4.80 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm1925 kg
CL-Class (W215) CL 600
2002245513 cc500 hp800 Nm4.80 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm1930 kg
CL-Class (W215) CL 65 AMG
2003245980 cc612 hp1000 Nm4.40 s250 km/h4993 x 1857 x 1398 mm2155 kg
CL-Class (W216) CL 500
2006245461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 500 4Matic
2006245461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 550
2006245461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 600
2006245513 cc517 hp830 Nm4.60 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg
CL-Class (W216) CL 65 AMG
2006245980 cc612 hp1000 Nm4.40 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg
CL-Class (W216) CL 63 AMG
2006246208 cc514 hp630 Nm4.60 s250 km/h5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg

Mercedes-Benz CLC-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
CLC-Class (C219) CLC 180 Kompressor
2008341796 cc143 hp220 Nm9.70 s220 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1475 kg
CLC-Class (C219) CLC 180 Kompressor Automatic
2008341796 cc143 hp220 Nm9.70 s215 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1495 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 Kompressor
2008341796 cc184 hp250 Nm8.60 s235 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 Kompressor Automatic
2008341796 cc184 hp250 Nm8.70 s231 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 CDI Automatic DPF
2008342148 cc150 hp340 Nm11.10 s205 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1525 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 CDI DPF
2008342148 cc150 hp340 Nm11.30 s206 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1505 kg
CLC-Class (C219) CLC 220 CDI Automatic DPF
2008342148 cc150 hp340 Nm9.40 s219 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1550 kg
CLC-Class (C219) CLC 220 CDI DPF
2008342148 cc150 hp340 Nm9.70 s224 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1530 kg
CLC-Class (C219) CLC 230
2008342496 cc204 hp245 Nm8.40 s240 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 230 7G-Tronic
2008342496 cc204 hp245 Nm8.60 s234 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 350
2008343498 cc272 hp350 Nm6.30 s250 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1550 kg
CLC-Class (C219) CLC 350 7G-Tronic
2008343498 cc272 hp350 Nm6.30 s250 km/h4452 x 1728 x 1405 mm1570 kg

Mercedes-Benz CLS-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
CLS-Class (W218) CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY
2011452143 cc201 hp500 Nm7.50 s242 km/h4940 x 1881 x 1416 mm1800 kg
CLS-Class (W218) CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY
2011452987 cc261 hp620 Nm6.20 s250 km/h4940 x 1881 x 1416 mm1815 kg
CLS-Class (W218) CLS 350 BlueEFFICIENCY
2011453498 cc302 hp370 Nm6.10 s250 km/h4940 x 1881 x 1416 mm1735 kg

Mercedes-Benz E-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
E-Class (W212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-451796 cc184 hp270 Nm8.70 s235 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-451796 cc204 hp300 Nm7.80 s241 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1650 kg
E-Class (W212) E 200 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc136 hp360 Nm10.70 s215 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1720 kg
E-Class (W212) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc170 hp400 Nm9.00 s231 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cc204 hp500 Nm8.20 s242 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-452987 cc231 hp540 Nm6.90 s248 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1825 kg
E-Class (W212) E 350 BlueTEC
-452987 cc211 hp540 Nm--4864 x 1854 x 1471 mm1845 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-452987 cc231 hp540 Nm6.40 s247 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1890 kg
E-Class (W212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-453489 cc292 hp365 Nm6.30 s250 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic BlueEFFICIENCY
-453489 cc272 hp350 Nm6.40 s250 km/h4864 x 1854 x 1471 mm1805 kg
E-Class Cabrio (A207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cc181 hp270 Nm8.80 s236 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1685 kg
E-Class Cabrio (A207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cc201 hp310 Nm7.80 s240 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1695 kg
E-Class Cabrio (A207) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc168 hp400 Nm8.80 s232 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1785 kg
E-Class Cabrio (A207) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc201 hp500 Nm7.80 s245 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1815 kg
E-Class Cabrio (A207) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-242987 cc228 hp540 Nm6.90 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1845 kg
E-Class Cabrio (A207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-243498 cc288 hp365 Nm6.80 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1790 kg
E-Class Cabrio (A207) E 500
-245461 cc382 hp530 Nm5.30 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1840 kg
E-Class Coupe (C207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cc201 hp310 Nm7.40 s247 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1575 kg
E-Class Coupe (C207) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc168 hp400 Nm8.50 s235 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1660 kg
E-Class Coupe (C207) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cc201 hp500 Nm7.40 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1695 kg
E-Class Coupe (C207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-242143 cc168 hp400 Nm8.50 s235 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1660 kg
E-Class Coupe (C207) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-242987 cc228 hp540 Nm6.70 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1730 kg
E-Class Coupe (C207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-243498 cc288 hp365 Nm6.30 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1670 kg
E-Class Coupe (C207) E 500
-245461 cc382 hp530 Nm5.20 s250 km/h4698 x 1786 x 1398 mm1715 kg
E-Class T-Model (S212) E 200 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cc184 hp270 Nm8.70 s225 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cc170 hp400 Nm8.80 s218 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cc204 hp500 Nm7.80 s233 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-551796 cc184 hp270 Nm8.70 s225 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-551796 cc204 hp310 Nm8.40 s230 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-552987 cc231 hp540 Nm7.20 s240 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1925 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552987 cc231 hp540 Nm7.50 s235 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1990 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 4Matic
-553498 cc272 hp350 Nm7.50 s243 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1915 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-553498 cc292 hp365 Nm7.00 s250 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 500
-555461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h4895 x 1854 x 1512 mm1925 kg
E-Class (W124) E 420
1991454196 cc286 hp400 Nm7.20 s250 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1720 kg
E-Class (W124) 320 E
1992453199 cc220 hp315 Nm8.30 s235 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 500
1992454973 cc320 hp470 Nm6.10 s250 km/h4750 x 1796 x 1408 mm1800 kg
E-Class (W124) E 200 D
1993451997 cc75 hp126 Nm18.50 s160 km/h4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
E-Class (W124) E 200
1993451998 cc136 hp190 Nm11.50 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1450 kg
E-Class (W124) E 220
1993452199 cc150 hp210 Nm10.60 s210 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1460 kg
E-Class (W124) E 250 D Lang
1993452497 cc113 hp173 Nm18.20 s180 km/h5540 x 1740 x 1482 mm1720 kg
E-Class (W124) E 250 Turbo-D
1993452497 cc126 hp231 Nm12.30 s198 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1530 kg
E-Class (W124) E 280
1993452799 cc193 hp270 Nm9.10 s230 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 280 Long
1993452799 cc193 hp270 Nm-215 km/h5540 x 1740 x 1482 mm1760 kg
E-Class (W124) E 300 4Matic
1993452960 cc180 hp255 Nm9.10 s217 km/h4740 x 1740 x 1451 mm1650 kg
E-Class (W124) E 300 D
1993452996 cc136 hp210 Nm12.80 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
E-Class (W124) E 300 Turbo-D
1993452996 cc147 hp273 Nm10.90 s202 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W124) E 300 Turbo-D 4Matic
1993452996 cc147 hp273 Nm11.80 s198 km/h4740 x 1740 x 1451 mm1700 kg
E-Class (W124) E 320
1993453199 cc220 hp315 Nm8.30 s235 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 420
1993454196 cc279 hp400 Nm7.20 s250 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1720 kg
E-Class (W124) 500E
1993444973 cc326 hp470 Nm6.30 s250 km/h4750 x 1796 x 1408 mm1800 kg
E-Class Coupe (C124) E 200
1993241998 cc136 hp190 Nm11.50 s200 km/h4655 x 1740 x 1395 mm1330 kg
E-Class Coupe (C124) E 220
1993242199 cc150 hp210 Nm10.60 s210 km/h4655 x 1740 x 1395 mm1390 kg
E-Class Coupe (C124) E 320
1993243199 cc220 hp315 Nm8.30 s235 km/h4655 x 1740 x 1395 mm1490 kg
E-Class T-Model (S124) E 200 T
1993551998 cc136 hp190 Nm12.10 s188 km/h4765 x 1765 x 1490 mm1470 kg
E-Class T-Model (S124) E 220 T
1993552199 cc150 hp210 Nm11.10 s198 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1480 kg
E-Class T-Model (S124) E 250 T D
1993552497 cc113 hp173 Nm16.30 s180 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1530 kg
E-Class T-Model (S124) E 280 T
1993552799 cc193 hp270 Nm9.40 s218 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1590 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T 4Matic
1993552960 cc180 hp255 Nm9.80 s204 km/h4765 x 1740 x 1498 mm1670 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T D
1993552996 cc136 hp210 Nm13.60 s190 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1580 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D
1993552996 cc147 hp273 Nm10.90 s195 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1600 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4Matic
1993552996 cc147 hp273 Nm10.90 s195 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1600 kg
E-Class T-Model (S124) E 320 T
1993553199 cc220 hp315 Nm8.60 s225 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1590 kg
E-Class (W124) E 60 AMG
1994455956 cc381 hp580 Nm5.40 s250 km/h4750 x 1796 x 1408 mm1710 kg
E-Class (W210) E 200
1995451998 cc136 hp190 Nm11.40 s205 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1440 kg
E-Class (W210) E 220 D
1995452155 cc95 hp150 Nm17.00 s180 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1460 kg
E-Class (W210) E 230
1995452295 cc150 hp220 Nm10.50 s215 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1450 kg
E-Class (W210) E 300 D
1995452996 cc136 hp210 Nm13.00 s205 km/h4795 x 1799 x 1437 mm1560 kg
E-Class (W210) E 320
1995453199 cc220 hp315 Nm7.80 s235 km/h4795 x 1799 x 1439 mm1600 kg
E-Class (W210) E 280
1996452799 cc204 hp270 Nm8.50 s234 km/h4795 x 1799 x 1438 mm1465 kg
E-Class (W210) E 280
1996452799 cc193 hp270 Nm9.10 s230 km/h4795 x 1799 x 1438 mm1570 kg
E-Class (W210) E 280 4Matic
1996452799 cc204 hp270 Nm9.10 s226 km/h4818 x 1799 x 1438 mm1650 kg
E-Class (W210) E 290 Turbo-D
1996452874 cc129 hp300 Nm11.50 s195 km/h4795 x 1799 x 1437 mm1540 kg
E-Class (W210) E 300 Turbo-D
1996452996 cc177 hp330 Nm8.90 s200 km/h4795 x 1799 x 1437 mm1555 kg
E-Class (W210) E 420
1996454196 cc279 hp400 Nm7.00 s250 km/h4795 x 1799 x 1418 mm1690 kg
E-Class (W210) E 50 AMG
1996454973 cc347 hp480 Nm6.20 s250 km/h4795 x 1799 x 1411 mm1750 kg
E-Class T-Model (S210) E 200 T
1996551998 cc136 hp190 Nm12.20 s198 km/h4816 x 1799 x 1438 mm1540 kg
E-Class T-Model (S210) E 230 T
1996552295 cc150 hp220 Nm11.20 s205 km/h4816 x 1799 x 1438 mm1570 kg
E-Class T-Model (S210) E 250 T D
1996552497 cc113 hp173 Nm16.30 s180 km/h4765 x 1740 x 1490 mm1530 kg
E-Class T-Model (S210) E 280 T
1996552799 cc204 hp270 Nm9.50 s225 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1630 kg
E-Class T-Model (S210) E 280 T 4Matic
1996552799 cc204 hp270 Nm10.20 s217 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1740 kg
E-Class T-Model (S210) E 290 T Turbo-D
1996552874 cc129 hp300 Nm12.20 s193 km/h4816 x 1799 x 1438 mm1650 kg
E-Class T-Model (S210) E 300 T Turbo-D
1996552996 cc177 hp330 Nm9.40 s215 km/h4816 x 1799 x 1505 mm1655 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 T
1996553199 cc224 hp315 Nm8.70 s230 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1650 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 T 4Matic
1996553199 cc224 hp315 Nm9.20 s225 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1740 kg
E-Class (W210) E 200 Kompressor
1997451998 cc186 hp260 Nm8.90 s231 km/h4818 x 1799 x 1440 mm1495 kg
E-Class (W210) E 240
1997452397 cc170 hp225 Nm9.60 s223 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W210) E 300 TD
1997452996 cc147 hp273 Nm10.90 s202 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W210) E 300 TD
1997452996 cc177 hp273 Nm10.90 s202 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W210) E 320
1997453199 cc224 hp315 Nm7.70 s238 km/h4818 x 1799 x 1438 mm1560 kg
E-Class (W210) E 320 4Matic
1997453199 cc224 hp315 Nm8.00 s230 km/h4818 x 1799 x 1438 mm1670 kg
E-Class (W210) E 430
1997454266 cc279 hp400 Nm6.00 s250 km/h4818 x 1799 x 1443 mm1610 kg
E-Class (W210) E 55 AMG
1997455439 cc354 hp530 Nm5.90 s250 km/h4818 x 1799 x 1477 mm1640 kg
E-Class T-Model (S210) E 240 T
1997552397 cc170 hp225 Nm10.50 s215 km/h4816 x 1799 x 1505 mm1515 kg
E-Class T-Model (S210) E 430 T
1997553199 cc279 hp400 Nm6.90 s243 km/h4816 x 1799 x 1490 mm1655 kg
E-Class T-Model (S210) E 55 T AMG
1997555439 cc354 hp530 Nm5.90 s250 km/h4816 x 1799 x 1477 mm1740 kg
E-Class (W210) E 200 CDI
1998452151 cc102 hp235 Nm11.00 s198 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1395 kg
E-Class (W210) E 220 CDI
1998452151 cc125 hp300 Nm11.00 s198 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1415 kg
E-Class T-Model (S210) E 220 CDI
1998552151 cc125 hp300 Nm-195 km/h4816 x 1799 x 1505 mm1535 kg
E-Class (W210) E 200 CDI
1999452148 cc115 hp250 Nm12.50 s199 km/h4818 x 1799 x 1440 mm1515 kg
E-Class (W210) E 220 CDI
1999452148 cc143 hp315 Nm10.40 s213 km/h4818 x 1799 x 1440 mm1515 kg
E-Class (W210) E 270 CDI
1999452685 cc170 hp370 Nm9.80 s224 km/h4818 x 1799 x 1440 mm1505 kg
E-Class (W210) E 320 CDI
1999453222 cc197 hp470 Nm8.00 s230 km/h4818 x 1799 x 1418 mm1585 kg
E-Class (W210) E 430
1999454266 cc279 hp400 Nm6.80 s250 km/h4818 x 1799 x 1455 mm1770 kg
E-Class (W210) E 430 4Matic
1999454266 cc279 hp400 Nm6.80 s250 km/h4818 x 1799 x 1455 mm1770 kg
E-Class T-Model (S210) E 220 CDI
1999552148 cc143 hp315 Nm10.90 s205 km/h4839 x 1799 x 1504 mm1620 kg
E-Class T-Model (S210) E 270 CDI
1999552685 cc170 hp370 Nm9.50 s215 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1660 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 CDI
1999553222 cc197 hp470 Nm8.80 s227 km/h4839 x 1799 x 1505 mm1690 kg
E-Class T-Model (S210) E 430 4Matic
1999554266 cc279 hp400 Nm7.20 s243 km/h4839 x 1799 x 1509 mm1790 kg
E-Class (W210) E 240
2000452597 cc170 hp240 Nm9.80 s224 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W210) E 240
2000452597 cc177 hp240 Nm9.60 s223 km/h4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor
2002451796 cc163 hp240 Nm9.60 s230 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1570 kg
E-Class (W211) E 220 CDI
2002452148 cc150 hp340 Nm10.10 s220 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1610 kg
E-Class (W211) E 270 CDI
2002452685 cc177 hp400 Nm9.00 s233 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1665 kg
E-Class (W211) E 320
2002453199 cc224 hp315 Nm7.70 s243 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1645 kg
E-Class (W211) E 320 CDI
2002453222 cc204 hp500 Nm7.70 s243 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1735 kg
E-Class (W211) E 500
2002454966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1570 kg
E-Class (W211) E 200 CDI
2003452148 cc122 hp270 Nm12.10 s203 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 240 4 Matic
2003452597 cc177 hp240 Nm9.40 s232 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1695 kg
E-Class (W211) E 320 4 Matic
2003453199 cc224 hp315 Nm-237 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1680 kg
E-Class (W211) E 400 CDI
2003453996 cc260 hp560 Nm6.90 s250 km/h4818 x 1822 x 1430 mm1765 kg
E-Class (W211) E 500 4 Matic
2003454966 cc306 hp460 Nm6.10 s250 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1760 kg
E-Class (W211) E 55 AMG
2003455439 cc476 hp700 Nm4.50 s250 km/h4818 x 1822 x 1430 mm1680 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2003551796 cc163 hp240 Nm10.10 s220 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI
2003552148 cc150 hp340 Nm10.60 s208 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1785 kg
E-Class T-Model (S211) E 240
2003552597 cc177 hp240 Nm9.40 s223 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 240 4 Matic
2003552597 cc177 hp240 Nm10.80 s214 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1745 kg
E-Class T-Model (S211) E 270 CDI
2003552685 cc177 hp400 Nm9.30 s223 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1830 kg
E-Class T-Model (S211) E 320
2003553199 cc224 hp315 Nm7.30 s240 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1785 kg
E-Class T-Model (S211) E 320 4 Matic
2003553199 cc224 hp315 Nm8.10 s236 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1820 kg
E-Class T-Model (S211) E 320 CDI
2003553222 cc204 hp500 Nm8.20 s234 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1885 kg
E-Class T-Model (S211) E 500
2003554966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1790 kg
E-Class T-Model (S211) E 55 AMG
2003555439 cc476 hp700 Nm4.80 s250 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1915 kg
E-Class (W211) E 350
2004453498 cc272 hp350 Nm6.90 s250 km/h4818 x 1822 x 1430 mm1610 kg
E-Class (W211) E 350 4Matic
2004453498 cc272 hp350 Nm7.10 s250 km/h4818 x 1822 x 1430 mm1705 kg
E-Class (W212) E 220 CDI Automatic DPF
2004452143 cc170 hp400 Nm8.30 s229 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class T-Model (S211) E 350
2004553498 cc272 hp350 Nm7.10 s250 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1740 kg
E-Class T-Model (S211) E 350 4Matic
2004553498 cc272 hp350 Nm7.40 s250 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1835 kg
E-Class T-Model (S211) E 350 CGI 7G-Tronic
2004553498 cc292 hp365 Nm7.00 s250 km/h4850 x 1822 x 1495 mm1840 kg
E-Class (W211) E 280 CDI
2005452987 cc190 hp400 Nm8.60 s241 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1625 kg
E-Class (W211) E 280 CDI 7G-Tronic
2005452987 cc190 hp400 Nm7.60 s238 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1625 kg
E-Class (W211) E 320 CDI
2005452987 cc224 hp510 Nm6.80 s250 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1670 kg
E-Class (W211) E 320 CDI 4Matic
2005452987 cc224 hp510 Nm7.40 s244 km/h4856 x 1822 x 1499 mm1775 kg
E-Class (W211) E 280 K
2005452996 cc231 hp300 Nm7.30 s250 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 280 K 7G-Tronic
2005452996 cc231 hp300 Nm7.30 s248 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 280 K 4Matic AT
2005452996 cc231 hp300 Nm8.70 s244 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1700 kg
E-Class (W211) E 420 CDI
2005453996 cc314 hp730 Nm6.10 s250 km/h4856 x 1822 x 1465 mm1840 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI
2005552987 cc190 hp400 Nm9.10 s231 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1805 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI 7G-Tronic
2005552987 cc190 hp400 Nm8.20 s230 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1805 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI 4Matic
2005552987 cc190 hp400 Nm9.00 s226 km/h4850 x 1822 x 1509 mm1895 kg
E-Class T-Model (S211) E 280
2005552996 cc231 hp300 Nm8.10 s246 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 7G-Tronic
2005552996 cc231 hp300 Nm7.90 s238 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 4Matic
2005552996 cc231 hp300 Nm8.30 s232 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1835 kg
E-Class T-Model (S211) E 500 4Matic
2005554966 cc306 hp460 Nm6.80 s250 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1875 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor
2006451796 cc184 hp250 Nm9.60 s230 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor AT
2006451796 cc184 hp250 Nm9.90 s227 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 NGT
2006451998 cc163 hp230 Nm10.70 s227 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 CDI
2006452148 cc136 hp340 Nm9.90 s214 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 200 CDI AT
2006452148 cc136 hp340 Nm9.90 s211 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 220 CDI
2006452148 cc170 hp400 Nm8.40 s227 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 220 CDI AT
2006452148 cc170 hp400 Nm8.60 s225 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 280 CDI 4Matic
2006452987 cc190 hp400 Nm8.20 s234 km/h4856 x 1822 x 1499 mm1770 kg
E-Class (W211) E 280 7G-Tronic
2006452996 cc231 hp300 Nm7.30 s248 km/h4818 x 1822 x 1452 mm1660 kg
E-Class (W211) E 500
2006455461 cc388 hp530 Nm5.30 s250 km/h4856 x 1822 x 1465 mm1715 kg
E-Class (W211) E 500 4Matic
2006455461 cc388 hp530 Nm5.50 s250 km/h4856 x 1822 x 1475 mm1810 kg
E-Class (W211) E 63 AMG
2006456208 cc514 hp630 Nm4.50 s250 km/h4856 x 1822 x 1412 mm1770 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2006551796 cc184 hp250 Nm9.50 s225 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1650 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2006551796 cc184 hp250 Nm9.50 s225 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1650 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 CDI
2006552148 cc136 hp340 Nm10.50 s202 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 CDI AT
2006552148 cc136 hp340 Nm10.70 s200 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI
2006552148 cc170 hp400 Nm9.10 s218 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI AT
2006552148 cc170 hp400 Nm9.10 s218 km/h4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 500
2006555461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h4888 x 1822 x 1500 mm1825 kg
E-Class T-Model (S211) E 500 4Matic
2006555461 cc388 hp530 Nm5.70 s250 km/h4888 x 1822 x 1513 mm1920 kg
E-Class T-Model (S211) E 550
2006555461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h4888 x 1822 x 1500 mm1825 kg
E-Class T-Model (S211) E 550 4 Matic
2006555461 cc388 hp530 Nm5.70 s250 km/h4888 x 1822 x 1513 mm1920 kg
E-Class T-Model (S211) E 63 AMG
2006546208 cc514 hp630 Nm4.60 s250 km/h4888 x 1822 x 1415 mm1885 kg
E-Class (W211) E 230
2007452496 cc204 hp245 Nm8.90 s248 km/h4818 x 1822 x 1462 mm-
E-Class (W211) E 230 7G-Tronic
2007452496 cc204 hp245 Nm9.10 s240 km/h4818 x 1822 x 1462 mm-
E-Class (W211) E 300 7G-Tronic
2007452987 cc211 hp540 Nm7.20 s244 km/h4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class T-Model (S211) E 230
2007552496 cc204 hp245 Nm9.90 s233 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 230 7G-Tronic
2007552496 cc204 hp245 Nm9.90 s228 km/h4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class (W212) E 200 CGI
2009451796 cc184 hp250 Nm8.70 s235 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 200 CGI Automatic
2009451796 cc184 hp250 Nm8.60 s232 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 250 CGI Automatic
2009451796 cc204 hp310 Nm7.80 s241 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1650 kg
E-Class (W212) E 220 CDI DPF
2009452143 cc170 hp400 Nm9.00 s231 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI Automatic DPF
2009452143 cc204 hp500 Nm7.40 s239 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI DPF
2009452143 cc204 hp500 Nm8.20 s242 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 200 CDI
2009452148 cc122 hp270 Nm10.70 s215 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 200 CDI Automatic
2009452148 cc122 hp270 Nm10.40 s212 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 7G-Tronic
2009452987 cc211 hp540 Nm7.30 s239 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1845 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 7G-Tronic DPF
2009452987 cc231 hp540 Nm6.90 s248 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic 7G-Tronic
2009453498 cc272 hp350 Nm6.00 s250 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1805 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic
2009453498 cc292 hp365 Nm6.40 s250 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 CGI 7G-Tronic
2009453498 cc292 hp365 Nm6.30 s250 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 500 7G-Tronic
2009455461 cc388 hp530 Nm5.20 s235 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 500 4Matic 7G-Tronic
2009455461 cc388 hp530 Nm5.30 s235 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E63 AMG 7G-Tronic
2009456208 cc525 hp630 Nm4.50 s250 km/h4868 x 1854 x 1471 mm1840 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CGI Automatic
2009341796 cc204 hp310 Nm8.10 s250 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CDI Automatic DPF
2009342143 cc204 hp500 Nm7.20 s249 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CDI DPF
2009342143 cc204 hp500 Nm8.10 s250 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 350 CDI 7G-Tronic
2009342987 cc231 hp540 Nm6.10 s250 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1730 kg
E-Class Coupe (C212) E 350 CGI 7G-Tronic
2009343498 cc292 hp365 Nm6.30 s250 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1670 kg
E-Class Coupe (C212) E 500 7G-Tronic
2009345461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h4698 x 1786 x 1397 mm1715 kg

Mercedes-Benz G-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
G-Class (W463) G 320 CDI
-552987 cc296 hp540 Nm8.80 s177 km/h4212 x 1760 x 1931 mm2275 kg
G-Class (W463) G 500
-554966 cc296 hp456 Nm7.30 s190 km/h4212 x 1760 x 1931 mm2265 kg
G-Class (W463) G 55 AMG
2006555439 cc500 hp700 Nm5.50 s210 km/h4212 x 1760 x 1931 mm2550 kg

Mercedes-Benz GL-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552987 cc221 hp510 Nm9.50 s210 km/h5099 x 1920 x 1840 mm2450 kg
GL-Class (X164) GL 450 CDI 4Matic
-553996 cc302 hp700 Nm7.60 s230 km/h5099 x 1920 x 1840 mm2550 kg
GL-Class (X164) GL 450 4Matic
-554663 cc335 hp460 Nm7.20 s235 km/h5099 x 1920 x 1840 mm2430 kg
GL-Class (X164) GL 500 4Matic
-555461 cc382 hp530 Nm6.50 s240 km/h5099 x 1920 x 1840 mm2445 kg

Mercedes-Benz GLK-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
GLK-Class (X204) GLK 220 CDI 4Matic 7G-Tronic
2008552143 cc170 hp400 Nm8.00 s205 km/h4528 x 1840 x 1680 mm1845 kg
GLK-Class (X204) GLK 320 CDI 4Matic 7G-Tronic DPF
2008552987 cc224 hp540 Nm7.00 s220 km/h4528 x 1840 x 1680 mm1880 kg
GLK-Class (X204) GLK 280 4Matic 7G-Tronic
2008552996 cc231 hp300 Nm7.00 s210 km/h4528 x 1840 x 1680 mm1830 kg
GLK-Class (X204) GLK 350 4Matic 7G-Tronic
2008553498 cc272 hp350 Nm6.00 s230 km/h4528 x 1840 x 1680 mm1830 kg

Mercedes-Benz M-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
M-Class (W163) ML 230
1998552295 cc150 hp220 Nm12.30 s177 km/h4587 x 1833 x 1802 mm1855 kg
M-Class (W163) ML 320 V6
1998553199 cc218 hp310 Nm9.50 s195 km/h4587 x 1833 x 1820 mm1990 kg
M-Class (W163) ML 430
1998554266 cc272 hp390 Nm8.40 s210 km/h4587 x 1833 x 1802 mm2015 kg
M-Class (W163) ML 270 CDI
1999552685 cc163 hp370 Nm11.90 s185 km/h4587 x 1833 x 1820 mm2045 kg
M-Class (W163) ML 55 AMG
2000555439 cc347 hp510 Nm6.90 s232 km/h4635 x 1833 x 1820 mm2085 kg
M-Class (W163) ML 270 CDI
2001552685 cc163 hp370 Nm11.90 s185 km/h4638 x 1840 x 1820 mm2045 kg
M-Class (W163) ML 500
2001554966 cc292 hp440 Nm7.70 s222 km/h4638 x 1840 x 1820 mm2140 kg
M-Class (W163) ML 350
2002553724 cc235 hp345 Nm9.10 s205 km/h4638 x 1840 x 1820 mm2185 kg
M-Class (W163) ML 400 CDI
2002553996 cc250 hp560 Nm8.10 s213 km/h4638 x 1840 x 1820 mm2265 kg
M-Class (W164) ML 280 CDI
2005552987 cc190 hp440 Nm10.40 s200 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2110 kg
M-Class (W164) ML 320 CDI
2005552987 cc224 hp510 Nm9.40 s210 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2110 kg
M-Class (W164) ML 350
2005553498 cc272 hp350 Nm8.40 s215 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2060 kg
M-Class (W164) ML 500
2005554966 cc306 hp406 Nm6.90 s235 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2100 kg
M-Class (W164) ML 420 CDI
2006553996 cc306 hp700 Nm6.80 s225 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2315 kg
M-Class (W164) ML 63 AMG
2006576208 cc510 hp630 Nm5.00 s250 km/h4820 x 1951 x 1863 mm2240 kg
M-Class (W164) ML 500 4Matic
2008554966 cc388 hp530 Nm5.00 s250 km/h4788 x 1911 x 1840 mm2185 kg
M-Class (W164) ML 550
2008554966 cc388 hp530 Nm5.00 s250 km/h4788 x 1911 x 1840 mm2185 kg
M-Class (W164) ML 350 BlueTEC
2009552987 cc211 hp540 Nm8.70 s210 km/h4780 x 1911 x 1815 mm2185 kg

Mercedes-Benz R-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
R-Class (W251) R 300 CDI BlueEFFICIENCY
-552987 cc188 hp440 Nm9.50 s215 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2185 kg
R-Class (W251) R 350 CDI 4Matic
-552987 cc261 hp620 Nm7.60 s235 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2250 kg
R-Class (W251) R 300
-552996 cc228 hp300 Nm9.60 s222 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2130 kg
R-Class (W251) R 350
-553498 cc272 hp350 Nm8.10 s234 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2185 kg
R-Class (W251) R 350 4Matic
-553498 cc272 hp350 Nm8.30 s230 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2180 kg
R-Class (W251) R 500 4Matic
-555461 cc388 hp530 Nm6.10 s250 km/h4922 x 1922 x 1674 mm2220 kg

Mercedes-Benz S-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
S-Class (W126) 560 SEL
1985455547 cc279 hp430 Nm8.60 s-5286 x 1820 x 1440 mm-
S-Class (W140) 300 SE,SEL/S320
1991453199 cc231 hp315 Nm8.90 s230 km/h5113 x 1886 x 1485 mm1890 kg
S-Class (W140) S 320 L
1991453199 cc231 hp315 Nm8.90 s225 km/h5213 x 1886 x 1485 mm1900 kg
S-Class (W140) S 420 L
1991454196 cc279 hp400 Nm8.30 s245 km/h5213 x 1886 x 1485 mm2000 kg
S-Class (W140) S 500 L
1991454973 cc320 hp470 Nm7.30 s250 km/h5213 x 1886 x 1485 mm2010 kg
S-Class (W140) S 600 L
1991455987 cc394 hp570 Nm6.60 s250 km/h5213 x 1886 x 1480 mm2190 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 500
1992244973 cc320 hp470 Nm7.30 s250 km/h5065 x 1912 x 1445 mm2080 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 600
1992245987 cc394 hp570 Nm6.60 s250 km/h5065 x 1912 x 1445 mm2240 kg
S-Class (W140) S 280
1993452799 cc193 hp270 Nm10.80 s215 km/h5113 x 1886 x 1485 mm1890 kg
S-Class (W140) S 420
1993454196 cc279 hp400 Nm8.30 s245 km/h5113 x 1886 x 1485 mm1990 kg
S-Class (W140) S 500
1993454973 cc320 hp470 Nm7.30 s250 km/h5113 x 1886 x 1486 mm2000 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 420
1994244196 cc279 hp400 Nm8.30 s245 km/h5065 x 1912 x 1445 mm2080 kg
S-Class (W140) S 300 Turbo-D
1996452996 cc177 hp330 Nm11.20 s206 km/h5113 x 1886 x 1485 mm1960 kg
S-Class (W220) S 280
1998452799 cc204 hp270 Nm9.50 s230 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 320
1998453199 cc224 hp315 Nm8.20 s240 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 320 Lang
1998453199 cc224 hp315 Nm8.20 s240 km/h5158 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 430
1998454266 cc279 hp400 Nm7.30 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 430 Lang
1998454266 cc279 hp400 Nm7.30 s250 km/h5158 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 500
1998454966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1780 kg
S-Class (W220) S 500 Lang
1998454966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h5158 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 55 AMG
1999455439 cc360 hp530 Nm6.00 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1810 kg
S-Class (W220) S 55 Lang AMG
1999455439 cc360 hp530 Nm6.00 s250 km/h5158 x 1855 x 1444 mm1875 kg
S-Class (W220) S 320 CDI
2000453222 cc197 hp470 Nm8.80 s230 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 400 CDI
2000453996 cc250 hp560 Nm7.80 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1895 kg
S-Class (W220) S 600
2000455786 cc367 hp530 Nm6.30 s250 km/h5158 x 1855 x 1444 mm2035 kg
S-Class (W220) S 320 CDI
2002453222 cc204 hp500 Nm8.20 s235 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1925 kg
S-Class (W220) S 430 4Matic
2002454266 cc279 hp400 Nm7.40 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1980 kg
S-Class (W220) S 500 4Matic
2002454966 cc306 hp460 Nm6.50 s250 km/h5038 x 1855 x 1444 mm1980 kg
S-Class (W220) S 55 AMG
2002455439 cc500 hp700 Nm4.80 s250 km/h5043 x 1855 x 1444 mm1915 kg
S-Class (W220) S 600 Lang
2002455513 cc500 hp800 Nm4.90 s250 km/h5163 x 1855 x 1444 mm2135 kg
S-Class (W220) S 65 AMG
2003455980 cc612 hp1000 Nm4.40 s250 km/h5163 x 1855 x 1398 mm2220 kg
S-Class (W221) S 320 4Matic CDI
2005452987 cc235 hp540 Nm7.50 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 4Matic CDI Long
2005452987 cc235 hp540 Nm7.50 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 CDI
2005452987 cc235 hp540 Nm7.50 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 CDI Lang
2005452987 cc235 hp540 Nm7.50 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 350 7G-Tronic
2005453498 cc272 hp350 Nm7.30 s250 km/h5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 350 4Matic 7G-Tronic
2005453498 cc272 hp350 Nm7.30 s250 km/h5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 350 4Matic 7G-Tronic Long
2005453498 cc272 hp350 Nm7.30 s250 km/h5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 420 CDI
2005453996 cc320 hp730 Nm6.00 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 420 CDI Long
2005453996 cc320 hp730 Nm6.00 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 500
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 4Matic
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 4Matic Long
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 Lang
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm1985 kg
S-Class (W221) S 550
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 550 Lang
2005455461 cc388 hp530 Nm5.40 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm1985 kg
S-Class (W221) S 600 Lang
2005455513 cc517 hp830 Nm4.60 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm2180 kg
S-Class (W221) S 65 AMG
2006445980 cc612 hp1000 Nm4.40 s250 km/h5252 x 1871 x 1478 mm2180 kg
S-Class (W221) S 63 AMG Long
2006446208 cc525 hp630 Nm4.60 s250 km/h5206 x 1871 x 1473 mm2180 kg
S-Class (W221) S 400 Hybrid
2009453498 cc279 hp385 Nm7.20 s250 km/h5096 x 1871 x 1479 mm1955 kg
S-Class (W221) S 400 Lang Hybrid
2009453498 cc279 hp385 Nm7.20 s250 km/h5226 x 1671 x 1479 mm2020 kg

Mercedes-Benz SLR McLaren

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
SLR McLaren Coupe (C199) 5.4 V8 Turbo
2003225439 cc626 hp780 Nm3.80 s334 km/h4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg
SLR McLaren Coupe (C199) SLR 722
2003225439 cc650 hp820 Nm3.60 s337 km/h4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg
SLR McLaren Roadster (C199) 5.4 V8 Turbo
2004225439 cc626 hp780 Nm3.80 s334 km/h4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg

Mercedes-Benz V-Class

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
V-Class (W638) V 230
1999572295 cc143 hp215 Nm15.10 s174 km/h4660 x 1880 x 1844 mm1971 kg
V-Class (W638) V 280
1999572792 cc174 hp237 Nm12.70 s187 km/h4660 x 1880 x 1844 mm2031 kg

Mercedes-Benz Vaneo

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
Vaneo (W414) 1.6
2001551598 cc102 hp150 Nm13.50 s167 km/h4190 x 1740 x 1830 mm1290 kg
Vaneo (W414) 1.6
2001551598 cc82 hp140 Nm15.80 s157 km/h4190 x 1740 x 1830 mm1290 kg
Vaneo (W414) 1.7 CDI
2001451689 cc75 hp160 Nm19.50 s152 km/h4190 x 1740 x 1830 mm1350 kg
Vaneo (W414) 1.7 CDI
2001551689 cc91 hp180 Nm16.00 s162 km/h4190 x 1740 x 1830 mm1350 kg
Vaneo (W414) 1.9
2001551898 cc125 hp180 Nm11.00 s181 km/h4190 x 1740 x 1830 mm1300 kg

Mercedes-Benz Viano

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
Viano (639) 3.2 V6 Automatic Kompakt
2003483199 cc218 hp305 Nm8.20 s191 km/h4748 x 1901 x 1875 mm2030 kg
Viano (639) 3.5 V6 Automatic Kompakt
2004453498 cc231 hp345 Nm10.00 s199 km/h4748 x 1901 x 1875 mm2085 kg
Viano (639) 2.0 CDI Automatic Kompakt DPF
2005452148 cc115 hp290 Nm17.00 s153 km/h4748 x 1901 x 1875 mm2040 kg
Viano (639) 3.5 V6 Automatic Kompakt
2007453498 cc258 hp340 Nm10.00 s199 km/h4748 x 1901 x 1875 mm2080 kg

Mercedes-Benz W124

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
W124 200 D
1985451997 cc72 hp123 Nm18.50 s160 km/h4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
W124 200 E
1985451997 cc122 hp190 Nm--4740 x 1740 x 1425 mm-
W124 250 D
1985452497 cc90 hp159 Nm16.50 s175 km/h4710 x 1730 x 1446 mm1390 kg
W124 300 E
1985452960 cc190 hp255 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 300 D
1985452996 cc109 hp210 Nm12.80 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 E 4Matic
1987452960 cc188 hp255 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 300 D 4Matic
1987452996 cc109 hp210 Nm12.80 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 D Turbo
1988452996 cc147 hp273 Nm10.90 s202 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
W124 200 D
1989451997 cc75 hp126 Nm18.50 s160 km/h4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
W124 250 D Turbo
1989452497 cc126 hp231 Nm12.30 s198 km/h4740 x 1740 x 1428 mm1440 kg
W124 300 D
1989452996 cc109 hp210 Nm12.80 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 D 4Matic
1989452996 cc113 hp191 Nm12.80 s200 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 E-24
1989453199 cc220 hp315 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 220 E
1992452199 cc150 hp210 Nm10.60 s210 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1460 kg
W124 280 E
1992452799 cc197 hp270 Nm9.10 s230 km/h4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
W124 (A124) E 220
1992242199 cc150 hp210 Nm11.90 s210 km/h4655 x 1740 x 1391 mm1640 kg
W124 (A124) E 320
1992243199 cc220 hp315 Nm9.20 s235 km/h4655 x 1740 x 1371 mm1780 kg
W124 (A124) E 200
1993241998 cc136 hp190 Nm13.30 s200 km/h4655 x 1740 x 1391 mm1630 kg

Mercedes-Benz W201

modelyeardoorsseatsenginepowertorque0 - 100speeddimensionsweight
W201 190 2.0
1982451996 cc122 hp175 Nm10.90 s195 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1180 kg
W201 190 2.5
1985452497 cc91 hp158 Nm15.10 s174 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1250 kg
W201 190 2.3
1986452298 cc136 hp200 Nm10.60 s200 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1315 kg
W201 190 2.6
1986452597 cc160 hp220 Nm9.20 s212 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1360 kg
W201 190 2.5 TD
1988452497 cc126 hp231 Nm11.50 s195 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1300 kg
W201 190 2.0
1989451997 cc75 hp126 Nm17.90 s160 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1180 kg
W201 190 2.5
1989452497 cc94 hp158 Nm15.10 s174 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1250 kg
W201 190 2.5
1989452498 cc195 hp235 Nm7.70 s230 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1300 kg
W201 190 1.7
1990451737 cc107 hp148 Nm12.30 s185 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1170 kg
W201 190 1.8
1990451797 cc109 hp150 Nm12.20 s185 km/h4450 x 1690 x 1375 mm1160 kg

Most recent owner reviews of Mercedes-Benz models

A list of the most recent owner reviews of Mercedes-Benz models.

Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (petrol, 2002)
Phillip Reeves, Vancouver, Canada
Years owned/used: 8
Condition when purchased: used
Overall rating: 4.2/5
Read more

Most recent car comparisons including Mercedes-Benz models

A list of the most recent comparisons made by the website visitors, which include one or more Mercedes-Benz models.

• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class (W211) E 200 CDI (diesel, 2003)Read more
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 270 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class (W212) E 220 CDI Automatic DPF...Read more
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)
• Peugeot 307 1.6 HDi (diesel, 2005)
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (petrol, 2004)Read more
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (petrol, 2004)
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)Read more
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (petrol, 2008)Read more
• BMW 5 Touring (E61) 525d (diesel, 2004)
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...Read more
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...
• BMW 5 (E60) 525d (diesel, 2005)Read more
• Mercedes-Benz S-Class (W221) S 63 AMG Long (petrol, 2006)
• Audi S8 (4E) 5.2 V10 FSI Quattro Tiptronic (petrol, 2006)Read more
• Mercedes-Benz C-Class (W202) C 250 Turbo-D (diesel, 1995)
• Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 250 T Turbo-D...Read more
• Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic (petrol, 2008)
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...Read more