Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
A-Class (W168) A 140
1997551397 cm382 bhp130 Nm12.00 s170 km/t3575 x 1719 x 1590 mm1020 kg
A-Class (W168) A 160
1997551598 cm3102 bhp150 Nm10.80 s180 km/t3575 x 1719 x 1590 mm1135 kg
A-Class (W168) A 160 CDI
1998551689 cm360 bhp160 Nm17.00 s155 km/t3575 x 1719 x 1590 mm1080 kg
A-Class (W168) A 170 CDI
1998551689 cm390 bhp180 Nm12.00 s175 km/t3575 x 1719 x 1590 mm1100 kg
A-Class (W168) A 190
1999551898 cm3125 bhp180 Nm8.80 s198 km/t3575 x 1719 x 1590 mm1185 kg
A-Class (W168) A 140 L
2001551397 cm382 bhp130 Nm13.20 s170 km/t3776 x 1719 x 1589 mm1060 kg
A-Class (W168) A 160 L
2001551598 cm3102 bhp150 Nm11.10 s180 km/t3776 x 1719 x 1589 mm1070 kg
A-Class (W168) A 160 CDI
2001551689 cm375 bhp160 Nm15.10 s162 km/t3605 x 1720 x 1575 mm1080 kg
A-Class (W168) A 170 CDI
2001551689 cm395 bhp180 Nm12.00 s180 km/t3605 x 1720 x 1575 mm1085 kg
A-Class (W168) A 170 CDI L
2001551689 cm395 bhp180 Nm12.40 s180 km/t3776 x 1719 x 1589 mm1115 kg
A-Class (W168) A 190 L
2001551898 cm3125 bhp180 Nm9.10 s198 km/t3776 x 1719 x 1601 mm1110 kg
A-Class (W168) A 210 Evolution
2002552100 cm3140 bhp205 Nm8.20 s203 km/t3605 x 1720 x 1575 mm1080 kg
A-Class (W168) A 210 L Evolution
2002552100 cm3140 bhp205 Nm8.40 s203 km/t3776 x 1719 x 1575 mm1120 kg
A-Class (W169) A 150
2004351498 cm395 bhp140 Nm12.60 s175 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150
2004551498 cm395 bhp140 Nm12.60 s175 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2004351498 cm395 bhp140 Nm13.50 s170 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2004551498 cm395 bhp140 Nm13.50 s170 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 170
2004551699 cm3115 bhp155 Nm10.90 s188 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170
2004551699 cm3115 bhp155 Nm10.90 s188 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2004351699 cm3115 bhp155 Nm11.50 s183 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2004551699 cm3115 bhp155 Nm11.50 s183 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2004351991 cm382 bhp180 Nm15.00 s170 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2004551991 cm382 bhp180 Nm15.00 s170 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2004351991 cm382 bhp180 Nm15.30 s165 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2004551991 cm382 bhp180 Nm15.30 s165 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2004551991 cm3109 bhp250 Nm10.80 s186 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2004351991 cm3109 bhp250 Nm10.80 s186 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2004551991 cm3109 bhp250 Nm11.10 s181 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2004351991 cm3109 bhp250 Nm11.10 s181 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 200
2004552034 cm3136 bhp185 Nm9.80 s200 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200
2004352034 cm3136 bhp185 Nm9.80 s200 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2004552034 cm3136 bhp185 Nm9.90 s195 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2004352034 cm3136 bhp185 Nm9.90 s195 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2005552034 cm3193 bhp280 Nm8.00 s227 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2005352034 cm3193 bhp280 Nm8.00 s227 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2005552034 cm3193 bhp280 Nm7.30 s220 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2005352034 cm3193 bhp280 Nm7.30 s220 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007551991 cm3140 bhp300 Nm9.50 s201 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007351991 cm3140 bhp300 Nm9.50 s201 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI Autotronic
2007551991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s196 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2007351991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s196 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 150
2008351498 cm395 bhp140 Nm12.60 s175 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150
2008551498 cm395 bhp140 Nm12.60 s175 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2008351498 cm395 bhp140 Nm13.50 s170 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 150 Autotronic
2008551498 cm395 bhp140 Nm13.50 s170 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1225 kg
A-Class (W169) A 170
2008551699 cm3115 bhp155 Nm10.90 s188 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170
2008551699 cm3115 bhp155 Nm10.90 s188 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2008351699 cm3115 bhp155 Nm11.50 s183 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 170 Autotronic
2008551699 cm3115 bhp155 Nm11.50 s183 km/t3838 x 1764 x 1593 mm1240 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2008351991 cm382 bhp180 Nm15.00 s170 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI
2008551991 cm382 bhp180 Nm15.00 s170 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2008351991 cm382 bhp180 Nm15.30 s165 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 160 CDI Autotronic
2008551991 cm382 bhp180 Nm15.30 s165 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1325 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2008551991 cm3109 bhp250 Nm10.80 s186 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI
2008351991 cm3109 bhp250 Nm10.80 s186 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2008551991 cm3109 bhp250 Nm11.10 s181 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 180 CDI Autotronic
2008351991 cm3109 bhp250 Nm11.10 s181 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1345 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008551991 cm3140 bhp300 Nm9.50 s201 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008351991 cm3140 bhp300 Nm9.50 s201 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI Autotronic
2008551991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s196 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200 CDI
2008351991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s196 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1365 kg
A-Class (W169) A 200
2008552034 cm3136 bhp185 Nm9.80 s200 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200
2008352034 cm3136 bhp185 Nm9.80 s200 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2008552034 cm3136 bhp185 Nm9.90 s195 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Autotronic
2008352034 cm3136 bhp185 Nm9.90 s195 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1270 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2008552034 cm3193 bhp280 Nm8.00 s227 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo
2008352034 cm3193 bhp280 Nm8.00 s227 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2008552034 cm3193 bhp280 Nm7.30 s220 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg
A-Class (W169) A 200 Turbo Autotronic
2008352034 cm3193 bhp280 Nm7.30 s220 km/t3838 x 1764 x 1595 mm1305 kg

Mercedes-Benz B-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
B-Class (W245) B 150
2005551498 cm395 bhp140 Nm13.20 s174 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 150 Autotronic
2005551498 cm395 bhp140 Nm14.20 s168 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 170
2005551699 cm3116 bhp155 Nm11.30 s184 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 170 Autotronic
2005551699 cm3116 bhp155 Nm12.00 s180 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 180 CDI
2005551991 cm3109 bhp250 Nm11.30 s183 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 180 CDI Autotronic
2005551991 cm3109 bhp250 Nm11.80 s178 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI
2005551991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s200 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI Autotronic
2005551991 cm3140 bhp300 Nm9.70 s195 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200
2005552034 cm3136 bhp185 Nm10.10 s196 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1345 kg
B-Class (W245) B 200 Turbo
2005552034 cm3193 bhp280 Nm7.60 s225 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1370 kg
B-Class (W245) B 150 Autotronic
2008551498 cm395 bhp140 Nm14.20 s168 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1300 kg
B-Class (W245) B 170
2008551699 cm3116 bhp155 Nm11.30 s184 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 170 Autotronic
2008551699 cm3116 bhp155 Nm12.00 s180 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1310 kg
B-Class (W245) B 180 CDI
2008551991 cm3109 bhp250 Nm11.30 s183 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 180 CDI Autotronic
2008551991 cm3109 bhp250 Nm11.80 s178 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI
2008551991 cm3140 bhp300 Nm9.60 s200 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200 CDI Autotronic
2008551991 cm3140 bhp300 Nm9.70 s195 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1435 kg
B-Class (W245) B 200
2008552034 cm3136 bhp185 Nm10.10 s196 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1345 kg
B-Class (W245) B 200 Turbo
2008552034 cm3193 bhp280 Nm7.60 s225 km/t4270 x 1777 x 1604 mm1370 kg
B-Class (W246) B 180 BlueEFFICIENCY
2011551595 cm3122 bhp200 Nm10.40 s190 km/t4359 x 1786 x 1557 mm1395 kg
B-Class (W246) B 200 BlueEFFICIENCY
2011551595 cm3155 bhp250 Nm8.60 s220 km/t4359 x 1786 x 1557 mm1395 kg
B-Class (W246) B 180 CDI BlueEFFICIENCY
2011551796 cm3108 bhp250 Nm10.90 s190 km/t4359 x 1786 x 1557 mm1475 kg
B-Class (W246) B 200 CDI BlueEFFICIENCY
2011551796 cm3135 bhp300 Nm9.50 s210 km/t4359 x 1786 x 1557 mm1475 kg

Mercedes-Benz C-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
C-Class (W204) C 180 BlueEFFICIENCY
-451796 cm3154 bhp250 Nm9.00 s225 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1480 kg
C-Class (W204) C 200 BlueEFFICIENCY
-451796 cm3181 bhp270 Nm8.20 s237 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1500 kg
C-Class (W204) C 250 BlueEFFICIENCY
-451796 cm3201 bhp310 Nm7.20 s240 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1505 kg
C-Class (W204) C 180 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3118 bhp300 Nm10.50 s208 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1565 kg
C-Class (W204) C 200 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3134 bhp360 Nm9.20 s218 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1565 kg
C-Class (W204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3168 bhp400 Nm8.40 s232 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1600 kg
C-Class (W204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3201 bhp500 Nm7.00 s240 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1615 kg
C-Class (W204) C 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-452143 cm3201 bhp500 Nm7.10 s240 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1675 kg
C-Class (W204) C 350 BlueEFFICIENCY
-453498 cm3302 bhp370 Nm6.00 s250 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1610 kg
C-Class (W204) C 350 4Matic BlueEFFICIENCY
-453498 cm3302 bhp370 Nm6.00 s250 km/t4591 x 1770 x 1447 mm1670 kg
C-Class Coupe (204) C 180 BlueEFFICIENCY
-241796 cm3154 bhp250 Nm9.00 s225 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1500 kg
C-Class Coupe (204) C 250 BlueEFFICIENCY
-241796 cm3201 bhp310 Nm7.20 s240 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1550 kg
C-Class Coupe (204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3166 bhp400 Nm8.40 s232 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1615 kg
C-Class Coupe (204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3201 bhp500 Nm7.00 s240 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1655 kg
C-Class Coupe (204) C 350 BlueEFFICIENCY
-243498 cm3302 bhp370 Nm6.00 s250 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1615 kg
C-Class Coupe (204) C 63 AMG
-246208 cm3450 bhp600 Nm4.40 s250 km/t4590 x 1770 x 1406 mm1730 kg
C-Class T-Model (S204) C 180 BlueEFFICIENCY
-551796 cm3154 bhp250 Nm9.20 s218 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1540 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 BlueEFFICIENCY
-551796 cm3181 bhp270 Nm8.40 s228 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1560 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 BlueEFFICIENCY
-551796 cm3201 bhp310 Nm7.40 s233 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1575 kg
C-Class T-Model (S204) C 180 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cm3118 bhp300 Nm10.80 s201 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1615 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cm3134 bhp360 Nm9.60 s209 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1615 kg
C-Class T-Model (S204) C 220 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cm3168 bhp400 Nm8.50 s219 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1655 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 CDI BlueEFFICIENCY
-552143 cm3201 bhp500 Nm7.30 s238 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1675 kg
C-Class T-Model (S204) C 250 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552143 cm3201 bhp500 Nm7.40 s235 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1735 kg
C-Class T-Model (S204) C 350 BlueEFFICIENCY
-553498 cm3302 bhp370 Nm6.10 s250 km/t4606 x 1770 x 1459 mm1670 kg
C-Class (W202) C 180
1993451799 cm3122 bhp170 Nm12.20 s193 km/t4487 x 1720 x 1414 mm1350 kg
C-Class (W202) C 200 D
1993451997 cm375 bhp130 Nm18.40 s160 km/t4487 x 1720 x 1720 mm1380 kg
C-Class (W202) C 220 D
1993452155 cm395 bhp150 Nm16.30 s175 km/t4487 x 1720 x 1418 mm1400 kg
C-Class (W202) C 220
1993452199 cm3150 bhp210 Nm10.40 s210 km/t4487 x 1720 x 1424 mm1410 kg
C-Class (W202) C 250 D
1993452497 cm3113 bhp170 Nm14.80 s190 km/t4487 x 1720 x 1418 mm1450 kg
C-Class (W202) C 280
1993452799 cm3193 bhp270 Nm8.80 s230 km/t4487 x 1720 x 1424 mm1490 kg
C-Class (W202) C 200
1994451998 cm3136 bhp190 Nm10.80 s203 km/t4487 x 1720 x 1418 mm1365 kg
C-Class (W202) C 36 AMG
1994453606 cm3280 bhp385 Nm6.70 s250 km/t4487 x 1720 x 1385 mm1560 kg
C-Class (W202) C 230 Kompressor
1995452295 cm3193 bhp280 Nm8.40 s230 km/t4487 x 1720 x 1424 mm1420 kg
C-Class (W202) C 250 Turbo-D
1995452497 cm3150 bhp280 Nm10.20 s203 km/t4487 x 1720 x 1418 mm1480 kg
C-Class T-Model (S202) C 180 T
1996551799 cm3122 bhp170 Nm12.50 s190 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1410 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T
1996551998 cm3136 bhp190 Nm11.30 s200 km/t4476 x 1720 x 1458 mm1420 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T 2.0
1996551998 cm3192 bhp270 Nm8.00 s223 km/t4476 x 1720 x 1458 mm1490 kg
C-Class T-Model (S202) C 220 T D
1996552155 cm395 bhp150 Nm16.60 s200 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1450 kg
C-Class T-Model (S202) C 230 T
1996552199 cm3150 bhp210 Nm10.40 s209 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1450 kg
C-Class T-Model (S202) C 250 T Turbo-D
1996552497 cm3150 bhp280 Nm10.50 s200 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1520 kg
C-Class (W202) C 220 CDI
1997452151 cm3125 bhp300 Nm10.50 s198 km/t4516 x 1723 x 1427 mm1340 kg
C-Class (W202) C 240
1997452597 cm3170 bhp240 Nm9.30 s218 km/t4516 x 1723 x 1427 mm1345 kg
C-Class (W202) C 280
1997452799 cm3197 bhp265 Nm8.30 s232 km/t4516 x 1723 x 1427 mm1355 kg
C-Class (W202) C 43 AMG
1997454266 cm3306 bhp410 Nm6.50 s250 km/t4516 x 1723 x 1431 mm1535 kg
C-Class T-Model (S202) C 220 T CDI
1997552148 cm3125 bhp300 Nm10.50 s199 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1460 kg
C-Class T-Model (S202) C 230 T Kompressor
1997552295 cm3193 bhp280 Nm8.50 s226 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1500 kg
C-Class T-Model (S202) C 240 T
1997552398 cm3170 bhp225 Nm9.00 s216 km/t4476 x 1720 x 1458 mm1470 kg
C-Class T-Model (S202) C 280 T
1997552799 cm3197 bhp265 Nm8.80 s230 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1480 kg
C-Class T-Model (S202) C 43 AMG
1997554266 cm3306 bhp410 Nm6.50 s250 km/t4516 x 1723 x 1387 mm1565 kg
C-Class T-Model (S202) C 200 T CDI
1998552148 cm3102 bhp235 Nm13.00 s182 km/t4487 x 1720 x 1458 mm1460 kg
C-Class (W203) C 180
2000451998 cm3129 bhp190 Nm11.00 s210 km/t4526 x 1726 x 1426 mm1455 kg
C-Class (W203) C 200 Kompressor
2000451998 cm3163 bhp230 Nm9.00 s230 km/t4526 x 1726 x 1426 mm1490 kg
C-Class (W203) C 220 CDI
2000452148 cm3143 bhp315 Nm10.30 s220 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1520 kg
C-Class (W203) C 200 CDI
2000452148 cm3115 bhp250 Nm12.10 s203 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1505 kg
C-Class (W203) C 240
2000452597 cm3170 bhp240 Nm9.20 s235 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1535 kg
C-Class (W203) C 270 CDI
2000452685 cm3170 bhp400 Nm8.90 s230 km/t4526 x 1726 x 1426 mm1585 kg
C-Class (W203) C 320
2000453199 cm3218 bhp310 Nm7.00 s245 km/t4526 x 1726 x 1426 mm1565 kg
C-Class (W203) C 32 AMG
2001453199 cm3354 bhp450 Nm5.20 s250 km/t4528 x 1728 x 1415 mm1635 kg
C-Class (W203) C 320 4Matic
2001453199 cm3218 bhp310 Nm8.00 s245 km/t4526 x 1728 x 1432 mm1570 kg
C-Class Sport Coupe (203) С 160
2001251796 cm3122 bhp190 Nm11.40 s205 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1465 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 180
2001251998 cm3129 bhp190 Nm11.00 s210 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1445 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200
2001251998 cm3163 bhp230 Nm9.30 s230 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1480 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 Kompressor
2001252000 cm3163 bhp240 Nm9.10 s234 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1395 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 220 CDI
2001252148 cm3143 bhp315 Nm10.30 s220 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1505 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230
2001252295 cm3197 bhp280 Nm8.00 s240 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1500 kg
C-Class T-Model (S203) C 180 T
2001551998 cm3129 bhp190 Nm11.30 s206 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1505 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 T
2001551998 cm3163 bhp230 Nm9.60 s226 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1540 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CDI T
2001552148 cm3115 bhp250 Nm12.80 s192 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1420 kg
C-Class T-Model (S203) C 220 CDI T
2001552148 cm3143 bhp315 Nm10.70 s214 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1570 kg
C-Class T-Model (S203) C 240 T
2001552597 cm3170 bhp240 Nm9.50 s229 km/t4541 x 1728 x 1466 mm1585 kg
C-Class T-Model (S203) C 270 CDI T
2001552685 cm3170 bhp400 Nm9.30 s224 km/t4541 x 1728 x 1466 mm1650 kg
C-Class T-Model (S203) C 32 AMG
2001543199 cm3354 bhp450 Nm5.40 s250 km/t4541 x 1728 x 1454 mm1695 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 T
2001553199 cm3218 bhp310 Nm7.90 s244 km/t4541 x 1728 x 1466 mm1615 kg
C-Class (W203) C 240 4Matic
2002452597 cm3170 bhp240 Nm10.00 s232 km/t4526 x 1728 x 1432 mm1560 kg
C-Class T-Model (S203) C 240 4Matic
2002552597 cm3170 bhp240 Nm10.40 s219 km/t4541 x 1728 x 1439 mm1610 kg
C-Class T-Model (S203) C 30 CDI AMG
2002552950 cm3231 bhp540 Nm7.00 s245 km/t4541 x 1728 x 1412 mm1635 kg
C-Class (W203) C 200 Kompressor
2003451796 cm3163 bhp240 Nm9.10 s234 km/t4526 x 1726 x 1426 mm1400 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 CGI
2003251796 cm3170 bhp250 Nm9.00 s235 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1475 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230 Kompressor
2003251796 cm3192 bhp260 Nm8.10 s240 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1475 kg
C-Class T-Model (S203) C 230 Kompressor
2003551796 cm3192 bhp260 Nm8.70 s235 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1540 kg
C-Class (W203) C 180K
2004451796 cm3143 bhp220 Nm9.70 s223 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1405 kg
C-Class (W203) C 200 CGI
2004451796 cm3170 bhp250 Nm9.00 s235 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1495 kg
C-Class (W203) C 230 Kompressor
2004451796 cm3192 bhp260 Nm8.10 s240 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1490 kg
C-Class (W203) C 200 CDI
2004452148 cm3122 bhp270 Nm11.70 s208 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1435 kg
C-Class (W203) C 220 CDI
2004452148 cm3150 bhp340 Nm10.10 s224 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1540 kg
C-Class (W203) C 30 CDI AMG
2004452950 cm3231 bhp540 Nm6.80 s250 km/t4526 x 1728 x 1412 mm1585 kg
C-Class (W203) C 320 CDI
2004452987 cm3224 bhp415 Nm8.10 s250 km/t4526 x 1728 x 1412 mm1580 kg
C-Class (W203) C 55
2004455439 cm3367 bhp510 Nm5.20 s250 km/t4611 x 1744 x 1412 mm1565 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 180K
2004251796 cm3143 bhp220 Nm9.70 s223 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1395 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 200 CDI
2004252148 cm3122 bhp270 Nm11.70 s208 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1490 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 220 CDI
2004252148 cm3150 bhp340 Nm10.30 s224 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1515 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 30 CDI AMG
2004252950 cm3231 bhp540 Nm6.80 s250 km/t4343 x 1728 x 1401 mm1570 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 320
2004253199 cm3218 bhp310 Nm7.70 s248 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1525 kg
C-Class T-Model (S203) C 180K
2004551796 cm3143 bhp220 Nm10.00 s216 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1455 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CGI
2004551796 cm3170 bhp250 Nm9.30 s229 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1495 kg
C-Class T-Model (S203) C 200 CDI
2004552148 cm3122 bhp270 Nm12.20 s202 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1485 kg
C-Class T-Model (S203) C 220 CDI
2004552148 cm3150 bhp340 Nm10.50 s218 km/t4541 x 1728 x 1465 mm1590 kg
C-Class T-Model (S203) C 240
2004552597 cm3170 bhp240 Nm9.50 s229 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1585 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 T CDI
2004552987 cm3224 bhp415 Nm8.30 s244 km/t4541 x 1728 x 1439 mm1610 kg
C-Class T-Model (S203) C 320 4Matic
2004553199 cm3218 bhp310 Nm8.30 s235 km/t4541 x 1728 x 1439 mm1720 kg
C-Class (W203) C 230
2005452496 cm3204 bhp245 Nm8.30 s243 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1460 kg
C-Class (W203) C 280
2005452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s250 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1465 kg
C-Class (W203) C 280 4Matic
2005452996 cm3231 bhp300 Nm7.60 s247 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1570 kg
C-Class (W203) C 350
2005453498 cm3272 bhp350 Nm6.40 s250 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1480 kg
C-Class (W203) C 350 4Matic
2005453498 cm3272 bhp350 Nm6.90 s250 km/t4526 x 1728 x 1426 mm1585 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 230
2005252496 cm3204 bhp245 Nm8.40 s241 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1465 kg
C-Class Sport Coupe (203) C 350
2005253498 cm3272 bhp350 Nm6.40 s250 km/t4343 x 1728 x 1406 mm1490 kg
C-Class T-Model (S203) C 230 T
2005552496 cm3204 bhp245 Nm8.40 s233 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1510 kg
C-Class T-Model (S203) C 280 T
2005552996 cm3231 bhp300 Nm7.40 s245 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1620 kg
C-Class T-Model (S203) C 350 T
2005553498 cm3272 bhp350 Nm6.50 s250 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1530 kg
C-Class T-Model (S203) C 350 T 4Matic
2005553498 cm3272 bhp350 Nm7.10 s250 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1635 kg
C-Class T-Model (S203) C 55 T
2005555439 cm3367 bhp510 Nm5.40 s250 km/t4541 x 1728 x 1468 mm1625 kg
C-Class (W204) C 180 Kompressor Autotronic
2006451796 cm3156 bhp230 Nm9.90 s220 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg
C-Class (W204) C 200 Autotronic
2006451796 cm3184 bhp250 Nm8.80 s230 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1490 kg
C-Class (W204) C 200 Kompressor
2006451796 cm3184 bhp250 Nm8.60 s235 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1490 kg
C-Class (W204) C 200 CDI
2006452148 cm3136 bhp270 Nm10.40 s215 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1560 kg
C-Class (W204) C 220 CDI
2006452148 cm3170 bhp400 Nm7.60 s229 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1585 kg
C-Class (W204) C 230
2006452496 cm3204 bhp245 Nm8.40 s240 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1540 kg
C-Class (W204) C 320 CDI
2006452987 cm3224 bhp510 Nm7.70 s250 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1700 kg
C-Class (W204) C 350
2006453498 cm3272 bhp350 Nm6.40 s250 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1610 kg
C-Class (W204) C 280
2007452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s250 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1555 kg
C-Class (W204) C 280 4Matic
2007452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s243 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1560 kg
C-Class (W204) C 350 4Matic
2007453498 cm3272 bhp350 Nm6.40 s250 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1595 kg
C-Class (W204) C 63 AMG
2007456208 cm3457 bhp600 Nm4.50 s250 km/t4725 x 1795 x 1438 mm1730 kg
C-Class T-Model (S204) C 200 K
2007551796 cm3184 bhp250 Nm8.80 s228 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 K AT
2007551796 cm3184 bhp250 Nm9.00 s225 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI
2007552148 cm3122 bhp270 Nm10.80 s208 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 200 CDI AT
2007552148 cm3122 bhp270 Nm10.60 s204 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 220 CDI
2007552148 cm3170 bhp400 Nm8.80 s220 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 230 7-DG
2007552496 cm3204 bhp245 Nm8.90 s227 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 320 CDI
2007552987 cm3224 bhp540 Nm7.90 s245 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 320 CDI 7G-Tronic
2007552987 cm3224 bhp540 Nm7.10 s244 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class T-Model (S204) C 280
2007552996 cm3231 bhp300 Nm7.50 s242 km/t4601 x 1770 x 1459 mm-
C-Class T-Model (S204) C 280 7G-Tronic
2007552996 cm3231 bhp300 Nm7.50 s240 km/t4601 x 1770 x 1459 mm-
C-Class T-Model (S204) C 350 7G-Tronic
2007553498 cm3272 bhp350 Nm6.50 s250 km/t4541 x 1728 x 1470 mm1600 kg
C-Class T-Model (S204) C 63 AMG
2007556208 cm3457 bhp600 Nm4.60 s250 km/t4541 x 1728 x 1470 mm-
C-Class (W204) C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
2008451796 cm3156 bhp230 Nm9.50 s223 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg
C-Class (W204) C 180 Kompressor BlueEFFICIENCY
2008451796 cm3156 bhp230 Nm9.90 s223 km/t4581 x 1770 x 1447 mm1485 kg

Mercedes-Benz CL-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
CL-Class (W216) CL 500 BlueEFFICIENCY
-444663 cm3429 bhp700 Nm4.90 s250 km/t5095 x 1871 x 1419 mm2070 kg
CL-Class (W216) CL 500 4Matic BlueEFFICIENCY
-444663 cm3429 bhp700 Nm4.90 s250 km/t5095 x 1871 x 1419 mm2120 kg
CL-Class (W140) CL 420
1992244196 cm3279 bhp400 Nm8.30 s250 km/t5065 x 1912 x 1452 mm2080 kg
CL-Class (W140) CL 500
1992244973 cm3320 bhp470 Nm7.30 s250 km/t5065 x 1912 x 1452 mm2080 kg
CL-Class (W140) CL 600
1992245987 cm3394 bhp570 Nm6.60 s250 km/t5065 x 1912 x 1478 mm2240 kg
CL-Class (W215) CL 500
1999244966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm1795 kg
CL-Class (W215) CL 55 AMG
2000245439 cm3360 bhp530 Nm6.00 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm1795 kg
CL-Class (W215) CL 600
2000245786 cm3367 bhp530 Nm6.10 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm1885 kg
CL-Class (W215) CL 55 AMG
2002245439 cm3500 bhp700 Nm4.80 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm1925 kg
CL-Class (W215) CL 600
2002245513 cm3500 bhp800 Nm4.80 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm1930 kg
CL-Class (W215) CL 65 AMG
2003245980 cm3612 bhp1000 Nm4.40 s250 km/t4993 x 1857 x 1398 mm2155 kg
CL-Class (W216) CL 500
2006245461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 500 4Matic
2006245461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 550
2006245461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm1995 kg
CL-Class (W216) CL 600
2006245513 cm3517 bhp830 Nm4.60 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg
CL-Class (W216) CL 65 AMG
2006245980 cm3612 bhp1000 Nm4.40 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg
CL-Class (W216) CL 63 AMG
2006246208 cm3514 bhp630 Nm4.60 s250 km/t5065 x 1871 x 1418 mm2185 kg

Mercedes-Benz CLC-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
CLC-Class (C219) CLC 180 Kompressor
2008341796 cm3143 bhp220 Nm9.70 s220 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1475 kg
CLC-Class (C219) CLC 180 Kompressor Automatic
2008341796 cm3143 bhp220 Nm9.70 s215 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1495 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 Kompressor
2008341796 cm3184 bhp250 Nm8.60 s235 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 Kompressor Automatic
2008341796 cm3184 bhp250 Nm8.70 s231 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 CDI Automatic DPF
2008342148 cm3150 bhp340 Nm11.10 s205 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1525 kg
CLC-Class (C219) CLC 200 CDI DPF
2008342148 cm3150 bhp340 Nm11.30 s206 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1505 kg
CLC-Class (C219) CLC 220 CDI Automatic DPF
2008342148 cm3150 bhp340 Nm9.40 s219 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1550 kg
CLC-Class (C219) CLC 220 CDI DPF
2008342148 cm3150 bhp340 Nm9.70 s224 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1530 kg
CLC-Class (C219) CLC 230
2008342496 cm3204 bhp245 Nm8.40 s240 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 230 7G-Tronic
2008342496 cm3204 bhp245 Nm8.60 s234 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1480 kg
CLC-Class (C219) CLC 350
2008343498 cm3272 bhp350 Nm6.30 s250 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1550 kg
CLC-Class (C219) CLC 350 7G-Tronic
2008343498 cm3272 bhp350 Nm6.30 s250 km/t4452 x 1728 x 1405 mm1570 kg

Mercedes-Benz CLS-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
CLS-Class (W218) CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY
2011452143 cm3201 bhp500 Nm7.50 s242 km/t4940 x 1881 x 1416 mm1800 kg
CLS-Class (W218) CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY
2011452987 cm3261 bhp620 Nm6.20 s250 km/t4940 x 1881 x 1416 mm1815 kg
CLS-Class (W218) CLS 350 BlueEFFICIENCY
2011453498 cm3302 bhp370 Nm6.10 s250 km/t4940 x 1881 x 1416 mm1735 kg

Mercedes-Benz E-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
E-Class (W212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-451796 cm3184 bhp270 Nm8.70 s235 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-451796 cm3204 bhp300 Nm7.80 s241 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1650 kg
E-Class (W212) E 200 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3136 bhp360 Nm10.70 s215 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1720 kg
E-Class (W212) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3170 bhp400 Nm9.00 s231 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-452143 cm3204 bhp500 Nm8.20 s242 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-452987 cm3231 bhp540 Nm6.90 s248 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1825 kg
E-Class (W212) E 350 BlueTEC
-452987 cm3211 bhp540 Nm--4864 x 1854 x 1471 mm1845 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-452987 cm3231 bhp540 Nm6.40 s247 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1890 kg
E-Class (W212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-453489 cm3292 bhp365 Nm6.30 s250 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic BlueEFFICIENCY
-453489 cm3272 bhp350 Nm6.40 s250 km/t4864 x 1854 x 1471 mm1805 kg
E-Class Cabrio (A207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cm3181 bhp270 Nm8.80 s236 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1685 kg
E-Class Cabrio (A207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cm3201 bhp310 Nm7.80 s240 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1695 kg
E-Class Cabrio (A207) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3168 bhp400 Nm8.80 s232 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1785 kg
E-Class Cabrio (A207) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3201 bhp500 Nm7.80 s245 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1815 kg
E-Class Cabrio (A207) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-242987 cm3228 bhp540 Nm6.90 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1845 kg
E-Class Cabrio (A207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-243498 cm3288 bhp365 Nm6.80 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1790 kg
E-Class Cabrio (A207) E 500
-245461 cm3382 bhp530 Nm5.30 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1840 kg
E-Class Coupe (C207) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-241796 cm3201 bhp310 Nm7.40 s247 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1575 kg
E-Class Coupe (C207) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3168 bhp400 Nm8.50 s235 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1660 kg
E-Class Coupe (C207) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3201 bhp500 Nm7.40 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1695 kg
E-Class Coupe (C207) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-242143 cm3168 bhp400 Nm8.50 s235 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1660 kg
E-Class Coupe (C207) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-242987 cm3228 bhp540 Nm6.70 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1730 kg
E-Class Coupe (C207) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-243498 cm3288 bhp365 Nm6.30 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1670 kg
E-Class Coupe (C207) E 500
-245461 cm3382 bhp530 Nm5.20 s250 km/t4698 x 1786 x 1398 mm1715 kg
E-Class T-Model (S212) E 200 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cm3184 bhp270 Nm8.70 s225 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 220 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cm3170 bhp400 Nm8.80 s218 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 250 CDI BlueEFFICIENCY
-551796 cm3204 bhp500 Nm7.80 s233 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 200 CGI BlueEFFICIENCY
-551796 cm3184 bhp270 Nm8.70 s225 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 250 CGI BlueEFFICIENCY
-551796 cm3204 bhp310 Nm8.40 s230 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1735 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CDI BlueEFFICIENCY
-552987 cm3231 bhp540 Nm7.20 s240 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1925 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552987 cm3231 bhp540 Nm7.50 s235 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1990 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 4Matic
-553498 cm3272 bhp350 Nm7.50 s243 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1915 kg
E-Class T-Model (S212) E 350 CGI BlueEFFICIENCY
-553498 cm3292 bhp365 Nm7.00 s250 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1845 kg
E-Class T-Model (S212) E 500
-555461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t4895 x 1854 x 1512 mm1925 kg
E-Class (W124) E 420
1991454196 cm3286 bhp400 Nm7.20 s250 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1720 kg
E-Class (W124) 320 E
1992453199 cm3220 bhp315 Nm8.30 s235 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 500
1992454973 cm3320 bhp470 Nm6.10 s250 km/t4750 x 1796 x 1408 mm1800 kg
E-Class (W124) E 200 D
1993451997 cm375 bhp126 Nm18.50 s160 km/t4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
E-Class (W124) E 200
1993451998 cm3136 bhp190 Nm11.50 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1450 kg
E-Class (W124) E 220
1993452199 cm3150 bhp210 Nm10.60 s210 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1460 kg
E-Class (W124) E 250 D Lang
1993452497 cm3113 bhp173 Nm18.20 s180 km/t5540 x 1740 x 1482 mm1720 kg
E-Class (W124) E 250 Turbo-D
1993452497 cm3126 bhp231 Nm12.30 s198 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1530 kg
E-Class (W124) E 280
1993452799 cm3193 bhp270 Nm9.10 s230 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 280 Long
1993452799 cm3193 bhp270 Nm-215 km/t5540 x 1740 x 1482 mm1760 kg
E-Class (W124) E 300 4Matic
1993452960 cm3180 bhp255 Nm9.10 s217 km/t4740 x 1740 x 1451 mm1650 kg
E-Class (W124) E 300 D
1993452996 cm3136 bhp210 Nm12.80 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
E-Class (W124) E 300 Turbo-D
1993452996 cm3147 bhp273 Nm10.90 s202 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W124) E 300 Turbo-D 4Matic
1993452996 cm3147 bhp273 Nm11.80 s198 km/t4740 x 1740 x 1451 mm1700 kg
E-Class (W124) E 320
1993453199 cm3220 bhp315 Nm8.30 s235 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
E-Class (W124) E 420
1993454196 cm3279 bhp400 Nm7.20 s250 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1720 kg
E-Class (W124) 500E
1993444973 cm3326 bhp470 Nm6.30 s250 km/t4750 x 1796 x 1408 mm1800 kg
E-Class Coupe (C124) E 200
1993241998 cm3136 bhp190 Nm11.50 s200 km/t4655 x 1740 x 1395 mm1330 kg
E-Class Coupe (C124) E 220
1993242199 cm3150 bhp210 Nm10.60 s210 km/t4655 x 1740 x 1395 mm1390 kg
E-Class Coupe (C124) E 320
1993243199 cm3220 bhp315 Nm8.30 s235 km/t4655 x 1740 x 1395 mm1490 kg
E-Class T-Model (S124) E 200 T
1993551998 cm3136 bhp190 Nm12.10 s188 km/t4765 x 1765 x 1490 mm1470 kg
E-Class T-Model (S124) E 220 T
1993552199 cm3150 bhp210 Nm11.10 s198 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1480 kg
E-Class T-Model (S124) E 250 T D
1993552497 cm3113 bhp173 Nm16.30 s180 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1530 kg
E-Class T-Model (S124) E 280 T
1993552799 cm3193 bhp270 Nm9.40 s218 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1590 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T 4Matic
1993552960 cm3180 bhp255 Nm9.80 s204 km/t4765 x 1740 x 1498 mm1670 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T D
1993552996 cm3136 bhp210 Nm13.60 s190 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1580 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D
1993552996 cm3147 bhp273 Nm10.90 s195 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1600 kg
E-Class T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4Matic
1993552996 cm3147 bhp273 Nm10.90 s195 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1600 kg
E-Class T-Model (S124) E 320 T
1993553199 cm3220 bhp315 Nm8.60 s225 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1590 kg
E-Class (W124) E 60 AMG
1994455956 cm3381 bhp580 Nm5.40 s250 km/t4750 x 1796 x 1408 mm1710 kg
E-Class (W210) E 200
1995451998 cm3136 bhp190 Nm11.40 s205 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1440 kg
E-Class (W210) E 220 D
1995452155 cm395 bhp150 Nm17.00 s180 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1460 kg
E-Class (W210) E 230
1995452295 cm3150 bhp220 Nm10.50 s215 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1450 kg
E-Class (W210) E 300 D
1995452996 cm3136 bhp210 Nm13.00 s205 km/t4795 x 1799 x 1437 mm1560 kg
E-Class (W210) E 320
1995453199 cm3220 bhp315 Nm7.80 s235 km/t4795 x 1799 x 1439 mm1600 kg
E-Class (W210) E 280
1996452799 cm3204 bhp270 Nm8.50 s234 km/t4795 x 1799 x 1438 mm1465 kg
E-Class (W210) E 280
1996452799 cm3193 bhp270 Nm9.10 s230 km/t4795 x 1799 x 1438 mm1570 kg
E-Class (W210) E 280 4Matic
1996452799 cm3204 bhp270 Nm9.10 s226 km/t4818 x 1799 x 1438 mm1650 kg
E-Class (W210) E 290 Turbo-D
1996452874 cm3129 bhp300 Nm11.50 s195 km/t4795 x 1799 x 1437 mm1540 kg
E-Class (W210) E 300 Turbo-D
1996452996 cm3177 bhp330 Nm8.90 s200 km/t4795 x 1799 x 1437 mm1555 kg
E-Class (W210) E 420
1996454196 cm3279 bhp400 Nm7.00 s250 km/t4795 x 1799 x 1418 mm1690 kg
E-Class (W210) E 50 AMG
1996454973 cm3347 bhp480 Nm6.20 s250 km/t4795 x 1799 x 1411 mm1750 kg
E-Class T-Model (S210) E 200 T
1996551998 cm3136 bhp190 Nm12.20 s198 km/t4816 x 1799 x 1438 mm1540 kg
E-Class T-Model (S210) E 230 T
1996552295 cm3150 bhp220 Nm11.20 s205 km/t4816 x 1799 x 1438 mm1570 kg
E-Class T-Model (S210) E 250 T D
1996552497 cm3113 bhp173 Nm16.30 s180 km/t4765 x 1740 x 1490 mm1530 kg
E-Class T-Model (S210) E 280 T
1996552799 cm3204 bhp270 Nm9.50 s225 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1630 kg
E-Class T-Model (S210) E 280 T 4Matic
1996552799 cm3204 bhp270 Nm10.20 s217 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1740 kg
E-Class T-Model (S210) E 290 T Turbo-D
1996552874 cm3129 bhp300 Nm12.20 s193 km/t4816 x 1799 x 1438 mm1650 kg
E-Class T-Model (S210) E 300 T Turbo-D
1996552996 cm3177 bhp330 Nm9.40 s215 km/t4816 x 1799 x 1505 mm1655 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 T
1996553199 cm3224 bhp315 Nm8.70 s230 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1650 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 T 4Matic
1996553199 cm3224 bhp315 Nm9.20 s225 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1740 kg
E-Class (W210) E 200 Kompressor
1997451998 cm3186 bhp260 Nm8.90 s231 km/t4818 x 1799 x 1440 mm1495 kg
E-Class (W210) E 240
1997452397 cm3170 bhp225 Nm9.60 s223 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W210) E 300 TD
1997452996 cm3147 bhp273 Nm10.90 s202 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W210) E 300 TD
1997452996 cm3177 bhp273 Nm10.90 s202 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
E-Class (W210) E 320
1997453199 cm3224 bhp315 Nm7.70 s238 km/t4818 x 1799 x 1438 mm1560 kg
E-Class (W210) E 320 4Matic
1997453199 cm3224 bhp315 Nm8.00 s230 km/t4818 x 1799 x 1438 mm1670 kg
E-Class (W210) E 430
1997454266 cm3279 bhp400 Nm6.00 s250 km/t4818 x 1799 x 1443 mm1610 kg
E-Class (W210) E 55 AMG
1997455439 cm3354 bhp530 Nm5.90 s250 km/t4818 x 1799 x 1477 mm1640 kg
E-Class T-Model (S210) E 240 T
1997552397 cm3170 bhp225 Nm10.50 s215 km/t4816 x 1799 x 1505 mm1515 kg
E-Class T-Model (S210) E 430 T
1997553199 cm3279 bhp400 Nm6.90 s243 km/t4816 x 1799 x 1490 mm1655 kg
E-Class T-Model (S210) E 55 T AMG
1997555439 cm3354 bhp530 Nm5.90 s250 km/t4816 x 1799 x 1477 mm1740 kg
E-Class (W210) E 200 CDI
1998452151 cm3102 bhp235 Nm11.00 s198 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1395 kg
E-Class (W210) E 220 CDI
1998452151 cm3125 bhp300 Nm11.00 s198 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1415 kg
E-Class T-Model (S210) E 220 CDI
1998552151 cm3125 bhp300 Nm-195 km/t4816 x 1799 x 1505 mm1535 kg
E-Class (W210) E 200 CDI
1999452148 cm3115 bhp250 Nm12.50 s199 km/t4818 x 1799 x 1440 mm1515 kg
E-Class (W210) E 220 CDI
1999452148 cm3143 bhp315 Nm10.40 s213 km/t4818 x 1799 x 1440 mm1515 kg
E-Class (W210) E 270 CDI
1999452685 cm3170 bhp370 Nm9.80 s224 km/t4818 x 1799 x 1440 mm1505 kg
E-Class (W210) E 320 CDI
1999453222 cm3197 bhp470 Nm8.00 s230 km/t4818 x 1799 x 1418 mm1585 kg
E-Class (W210) E 430
1999454266 cm3279 bhp400 Nm6.80 s250 km/t4818 x 1799 x 1455 mm1770 kg
E-Class (W210) E 430 4Matic
1999454266 cm3279 bhp400 Nm6.80 s250 km/t4818 x 1799 x 1455 mm1770 kg
E-Class T-Model (S210) E 220 CDI
1999552148 cm3143 bhp315 Nm10.90 s205 km/t4839 x 1799 x 1504 mm1620 kg
E-Class T-Model (S210) E 270 CDI
1999552685 cm3170 bhp370 Nm9.50 s215 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1660 kg
E-Class T-Model (S210) E 320 CDI
1999553222 cm3197 bhp470 Nm8.80 s227 km/t4839 x 1799 x 1505 mm1690 kg
E-Class T-Model (S210) E 430 4Matic
1999554266 cm3279 bhp400 Nm7.20 s243 km/t4839 x 1799 x 1509 mm1790 kg
E-Class (W210) E 240
2000452597 cm3170 bhp240 Nm9.80 s224 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W210) E 240
2000452597 cm3177 bhp240 Nm9.60 s223 km/t4795 x 1799 x 1433 mm1425 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor
2002451796 cm3163 bhp240 Nm9.60 s230 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1570 kg
E-Class (W211) E 220 CDI
2002452148 cm3150 bhp340 Nm10.10 s220 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1610 kg
E-Class (W211) E 270 CDI
2002452685 cm3177 bhp400 Nm9.00 s233 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1665 kg
E-Class (W211) E 320
2002453199 cm3224 bhp315 Nm7.70 s243 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1645 kg
E-Class (W211) E 320 CDI
2002453222 cm3204 bhp500 Nm7.70 s243 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1735 kg
E-Class (W211) E 500
2002454966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1570 kg
E-Class (W211) E 200 CDI
2003452148 cm3122 bhp270 Nm12.10 s203 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 240 4 Matic
2003452597 cm3177 bhp240 Nm9.40 s232 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1695 kg
E-Class (W211) E 320 4 Matic
2003453199 cm3224 bhp315 Nm-237 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1680 kg
E-Class (W211) E 400 CDI
2003453996 cm3260 bhp560 Nm6.90 s250 km/t4818 x 1822 x 1430 mm1765 kg
E-Class (W211) E 500 4 Matic
2003454966 cm3306 bhp460 Nm6.10 s250 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1760 kg
E-Class (W211) E 55 AMG
2003455439 cm3476 bhp700 Nm4.50 s250 km/t4818 x 1822 x 1430 mm1680 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2003551796 cm3163 bhp240 Nm10.10 s220 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI
2003552148 cm3150 bhp340 Nm10.60 s208 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1785 kg
E-Class T-Model (S211) E 240
2003552597 cm3177 bhp240 Nm9.40 s223 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 240 4 Matic
2003552597 cm3177 bhp240 Nm10.80 s214 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1745 kg
E-Class T-Model (S211) E 270 CDI
2003552685 cm3177 bhp400 Nm9.30 s223 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1830 kg
E-Class T-Model (S211) E 320
2003553199 cm3224 bhp315 Nm7.30 s240 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1785 kg
E-Class T-Model (S211) E 320 4 Matic
2003553199 cm3224 bhp315 Nm8.10 s236 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1820 kg
E-Class T-Model (S211) E 320 CDI
2003553222 cm3204 bhp500 Nm8.20 s234 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1885 kg
E-Class T-Model (S211) E 500
2003554966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1790 kg
E-Class T-Model (S211) E 55 AMG
2003555439 cm3476 bhp700 Nm4.80 s250 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1915 kg
E-Class (W211) E 350
2004453498 cm3272 bhp350 Nm6.90 s250 km/t4818 x 1822 x 1430 mm1610 kg
E-Class (W211) E 350 4Matic
2004453498 cm3272 bhp350 Nm7.10 s250 km/t4818 x 1822 x 1430 mm1705 kg
E-Class (W212) E 220 CDI Automatic DPF
2004452143 cm3170 bhp400 Nm8.30 s229 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class T-Model (S211) E 350
2004553498 cm3272 bhp350 Nm7.10 s250 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1740 kg
E-Class T-Model (S211) E 350 4Matic
2004553498 cm3272 bhp350 Nm7.40 s250 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1835 kg
E-Class T-Model (S211) E 350 CGI 7G-Tronic
2004553498 cm3292 bhp365 Nm7.00 s250 km/t4850 x 1822 x 1495 mm1840 kg
E-Class (W211) E 280 CDI
2005452987 cm3190 bhp400 Nm8.60 s241 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1625 kg
E-Class (W211) E 280 CDI 7G-Tronic
2005452987 cm3190 bhp400 Nm7.60 s238 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1625 kg
E-Class (W211) E 320 CDI
2005452987 cm3224 bhp510 Nm6.80 s250 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1670 kg
E-Class (W211) E 320 CDI 4Matic
2005452987 cm3224 bhp510 Nm7.40 s244 km/t4856 x 1822 x 1499 mm1775 kg
E-Class (W211) E 280 K
2005452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s250 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 280 K 7G-Tronic
2005452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s248 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1600 kg
E-Class (W211) E 280 K 4Matic AT
2005452996 cm3231 bhp300 Nm8.70 s244 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1700 kg
E-Class (W211) E 420 CDI
2005453996 cm3314 bhp730 Nm6.10 s250 km/t4856 x 1822 x 1465 mm1840 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI
2005552987 cm3190 bhp400 Nm9.10 s231 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1805 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI 7G-Tronic
2005552987 cm3190 bhp400 Nm8.20 s230 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1805 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 CDI 4Matic
2005552987 cm3190 bhp400 Nm9.00 s226 km/t4850 x 1822 x 1509 mm1895 kg
E-Class T-Model (S211) E 280
2005552996 cm3231 bhp300 Nm8.10 s246 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 7G-Tronic
2005552996 cm3231 bhp300 Nm7.90 s238 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 280 4Matic
2005552996 cm3231 bhp300 Nm8.30 s232 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1835 kg
E-Class T-Model (S211) E 500 4Matic
2005554966 cm3306 bhp460 Nm6.80 s250 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1875 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor
2006451796 cm3184 bhp250 Nm9.60 s230 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 Kompressor AT
2006451796 cm3184 bhp250 Nm9.90 s227 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 NGT
2006451998 cm3163 bhp230 Nm10.70 s227 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1510 kg
E-Class (W211) E 200 CDI
2006452148 cm3136 bhp340 Nm9.90 s214 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 200 CDI AT
2006452148 cm3136 bhp340 Nm9.90 s211 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 220 CDI
2006452148 cm3170 bhp400 Nm8.40 s227 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 220 CDI AT
2006452148 cm3170 bhp400 Nm8.60 s225 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class (W211) E 280 CDI 4Matic
2006452987 cm3190 bhp400 Nm8.20 s234 km/t4856 x 1822 x 1499 mm1770 kg
E-Class (W211) E 280 7G-Tronic
2006452996 cm3231 bhp300 Nm7.30 s248 km/t4818 x 1822 x 1452 mm1660 kg
E-Class (W211) E 500
2006455461 cm3388 bhp530 Nm5.30 s250 km/t4856 x 1822 x 1465 mm1715 kg
E-Class (W211) E 500 4Matic
2006455461 cm3388 bhp530 Nm5.50 s250 km/t4856 x 1822 x 1475 mm1810 kg
E-Class (W211) E 63 AMG
2006456208 cm3514 bhp630 Nm4.50 s250 km/t4856 x 1822 x 1412 mm1770 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2006551796 cm3184 bhp250 Nm9.50 s225 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1650 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 Kompressor
2006551796 cm3184 bhp250 Nm9.50 s225 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1650 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 CDI
2006552148 cm3136 bhp340 Nm10.50 s202 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 200 CDI AT
2006552148 cm3136 bhp340 Nm10.70 s200 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI
2006552148 cm3170 bhp400 Nm9.10 s218 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 220 CDI AT
2006552148 cm3170 bhp400 Nm9.10 s218 km/t4888 x 1822 x 1506 mm1715 kg
E-Class T-Model (S211) E 500
2006555461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t4888 x 1822 x 1500 mm1825 kg
E-Class T-Model (S211) E 500 4Matic
2006555461 cm3388 bhp530 Nm5.70 s250 km/t4888 x 1822 x 1513 mm1920 kg
E-Class T-Model (S211) E 550
2006555461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t4888 x 1822 x 1500 mm1825 kg
E-Class T-Model (S211) E 550 4 Matic
2006555461 cm3388 bhp530 Nm5.70 s250 km/t4888 x 1822 x 1513 mm1920 kg
E-Class T-Model (S211) E 63 AMG
2006546208 cm3514 bhp630 Nm4.60 s250 km/t4888 x 1822 x 1415 mm1885 kg
E-Class (W211) E 230
2007452496 cm3204 bhp245 Nm8.90 s248 km/t4818 x 1822 x 1462 mm-
E-Class (W211) E 230 7G-Tronic
2007452496 cm3204 bhp245 Nm9.10 s240 km/t4818 x 1822 x 1462 mm-
E-Class (W211) E 300 7G-Tronic
2007452987 cm3211 bhp540 Nm7.20 s244 km/t4856 x 1822 x 1483 mm1545 kg
E-Class T-Model (S211) E 230
2007552496 cm3204 bhp245 Nm9.90 s233 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class T-Model (S211) E 230 7G-Tronic
2007552496 cm3204 bhp245 Nm9.90 s228 km/t4850 x 1822 x 1496 mm1720 kg
E-Class (W212) E 200 CGI
2009451796 cm3184 bhp250 Nm8.70 s235 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 200 CGI Automatic
2009451796 cm3184 bhp250 Nm8.60 s232 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 250 CGI Automatic
2009451796 cm3204 bhp310 Nm7.80 s241 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1650 kg
E-Class (W212) E 220 CDI DPF
2009452143 cm3170 bhp400 Nm9.00 s231 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI Automatic DPF
2009452143 cm3204 bhp500 Nm7.40 s239 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 250 CDI DPF
2009452143 cm3204 bhp500 Nm8.20 s242 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 200 CDI
2009452148 cm3122 bhp270 Nm10.70 s215 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 200 CDI Automatic
2009452148 cm3122 bhp270 Nm10.40 s212 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 7G-Tronic
2009452987 cm3211 bhp540 Nm7.30 s239 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1845 kg
E-Class (W212) E 350 CDI 7G-Tronic DPF
2009452987 cm3231 bhp540 Nm6.90 s248 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic 7G-Tronic
2009453498 cm3272 bhp350 Nm6.00 s250 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1805 kg
E-Class (W212) E 350 4Matic
2009453498 cm3292 bhp365 Nm6.40 s250 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 350 CGI 7G-Tronic
2009453498 cm3292 bhp365 Nm6.30 s250 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1735 kg
E-Class (W212) E 500 7G-Tronic
2009455461 cm3388 bhp530 Nm5.20 s235 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E 500 4Matic 7G-Tronic
2009455461 cm3388 bhp530 Nm5.30 s235 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1615 kg
E-Class (W212) E63 AMG 7G-Tronic
2009456208 cm3525 bhp630 Nm4.50 s250 km/t4868 x 1854 x 1471 mm1840 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CGI Automatic
2009341796 cm3204 bhp310 Nm8.10 s250 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CDI Automatic DPF
2009342143 cm3204 bhp500 Nm7.20 s249 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 250 CDI DPF
2009342143 cm3204 bhp500 Nm8.10 s250 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1695 kg
E-Class Coupe (C212) E 350 CDI 7G-Tronic
2009342987 cm3231 bhp540 Nm6.10 s250 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1730 kg
E-Class Coupe (C212) E 350 CGI 7G-Tronic
2009343498 cm3292 bhp365 Nm6.30 s250 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1670 kg
E-Class Coupe (C212) E 500 7G-Tronic
2009345461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t4698 x 1786 x 1397 mm1715 kg

Mercedes-Benz G-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
G-Class (W463) G 320 CDI
-552987 cm3296 bhp540 Nm8.80 s177 km/t4212 x 1760 x 1931 mm2275 kg
G-Class (W463) G 500
-554966 cm3296 bhp456 Nm7.30 s190 km/t4212 x 1760 x 1931 mm2265 kg
G-Class (W463) G 55 AMG
2006555439 cm3500 bhp700 Nm5.50 s210 km/t4212 x 1760 x 1931 mm2550 kg

Mercedes-Benz GL-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic BlueEFFICIENCY
-552987 cm3221 bhp510 Nm9.50 s210 km/t5099 x 1920 x 1840 mm2450 kg
GL-Class (X164) GL 450 CDI 4Matic
-553996 cm3302 bhp700 Nm7.60 s230 km/t5099 x 1920 x 1840 mm2550 kg
GL-Class (X164) GL 450 4Matic
-554663 cm3335 bhp460 Nm7.20 s235 km/t5099 x 1920 x 1840 mm2430 kg
GL-Class (X164) GL 500 4Matic
-555461 cm3382 bhp530 Nm6.50 s240 km/t5099 x 1920 x 1840 mm2445 kg

Mercedes-Benz GLK-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
GLK-Class (X204) GLK 220 CDI 4Matic 7G-Tronic
2008552143 cm3170 bhp400 Nm8.00 s205 km/t4528 x 1840 x 1680 mm1845 kg
GLK-Class (X204) GLK 320 CDI 4Matic 7G-Tronic DPF
2008552987 cm3224 bhp540 Nm7.00 s220 km/t4528 x 1840 x 1680 mm1880 kg
GLK-Class (X204) GLK 280 4Matic 7G-Tronic
2008552996 cm3231 bhp300 Nm7.00 s210 km/t4528 x 1840 x 1680 mm1830 kg
GLK-Class (X204) GLK 350 4Matic 7G-Tronic
2008553498 cm3272 bhp350 Nm6.00 s230 km/t4528 x 1840 x 1680 mm1830 kg

Mercedes-Benz M-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
M-Class (W163) ML 230
1998552295 cm3150 bhp220 Nm12.30 s177 km/t4587 x 1833 x 1802 mm1855 kg
M-Class (W163) ML 320 V6
1998553199 cm3218 bhp310 Nm9.50 s195 km/t4587 x 1833 x 1820 mm1990 kg
M-Class (W163) ML 430
1998554266 cm3272 bhp390 Nm8.40 s210 km/t4587 x 1833 x 1802 mm2015 kg
M-Class (W163) ML 270 CDI
1999552685 cm3163 bhp370 Nm11.90 s185 km/t4587 x 1833 x 1820 mm2045 kg
M-Class (W163) ML 55 AMG
2000555439 cm3347 bhp510 Nm6.90 s232 km/t4635 x 1833 x 1820 mm2085 kg
M-Class (W163) ML 270 CDI
2001552685 cm3163 bhp370 Nm11.90 s185 km/t4638 x 1840 x 1820 mm2045 kg
M-Class (W163) ML 500
2001554966 cm3292 bhp440 Nm7.70 s222 km/t4638 x 1840 x 1820 mm2140 kg
M-Class (W163) ML 350
2002553724 cm3235 bhp345 Nm9.10 s205 km/t4638 x 1840 x 1820 mm2185 kg
M-Class (W163) ML 400 CDI
2002553996 cm3250 bhp560 Nm8.10 s213 km/t4638 x 1840 x 1820 mm2265 kg
M-Class (W164) ML 280 CDI
2005552987 cm3190 bhp440 Nm10.40 s200 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2110 kg
M-Class (W164) ML 320 CDI
2005552987 cm3224 bhp510 Nm9.40 s210 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2110 kg
M-Class (W164) ML 350
2005553498 cm3272 bhp350 Nm8.40 s215 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2060 kg
M-Class (W164) ML 500
2005554966 cm3306 bhp406 Nm6.90 s235 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2100 kg
M-Class (W164) ML 420 CDI
2006553996 cm3306 bhp700 Nm6.80 s225 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2315 kg
M-Class (W164) ML 63 AMG
2006576208 cm3510 bhp630 Nm5.00 s250 km/t4820 x 1951 x 1863 mm2240 kg
M-Class (W164) ML 500 4Matic
2008554966 cm3388 bhp530 Nm5.00 s250 km/t4788 x 1911 x 1840 mm2185 kg
M-Class (W164) ML 550
2008554966 cm3388 bhp530 Nm5.00 s250 km/t4788 x 1911 x 1840 mm2185 kg
M-Class (W164) ML 350 BlueTEC
2009552987 cm3211 bhp540 Nm8.70 s210 km/t4780 x 1911 x 1815 mm2185 kg

Mercedes-Benz R-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
R-Class (W251) R 300 CDI BlueEFFICIENCY
-552987 cm3188 bhp440 Nm9.50 s215 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2185 kg
R-Class (W251) R 350 CDI 4Matic
-552987 cm3261 bhp620 Nm7.60 s235 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2250 kg
R-Class (W251) R 300
-552996 cm3228 bhp300 Nm9.60 s222 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2130 kg
R-Class (W251) R 350
-553498 cm3272 bhp350 Nm8.10 s234 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2185 kg
R-Class (W251) R 350 4Matic
-553498 cm3272 bhp350 Nm8.30 s230 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2180 kg
R-Class (W251) R 500 4Matic
-555461 cm3388 bhp530 Nm6.10 s250 km/t4922 x 1922 x 1674 mm2220 kg

Mercedes-Benz S-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
S-Class (W126) 560 SEL
1985455547 cm3279 bhp430 Nm8.60 s-5286 x 1820 x 1440 mm-
S-Class (W140) 300 SE,SEL/S320
1991453199 cm3231 bhp315 Nm8.90 s230 km/t5113 x 1886 x 1485 mm1890 kg
S-Class (W140) S 320 L
1991453199 cm3231 bhp315 Nm8.90 s225 km/t5213 x 1886 x 1485 mm1900 kg
S-Class (W140) S 420 L
1991454196 cm3279 bhp400 Nm8.30 s245 km/t5213 x 1886 x 1485 mm2000 kg
S-Class (W140) S 500 L
1991454973 cm3320 bhp470 Nm7.30 s250 km/t5213 x 1886 x 1485 mm2010 kg
S-Class (W140) S 600 L
1991455987 cm3394 bhp570 Nm6.60 s250 km/t5213 x 1886 x 1480 mm2190 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 500
1992244973 cm3320 bhp470 Nm7.30 s250 km/t5065 x 1912 x 1445 mm2080 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 600
1992245987 cm3394 bhp570 Nm6.60 s250 km/t5065 x 1912 x 1445 mm2240 kg
S-Class (W140) S 280
1993452799 cm3193 bhp270 Nm10.80 s215 km/t5113 x 1886 x 1485 mm1890 kg
S-Class (W140) S 420
1993454196 cm3279 bhp400 Nm8.30 s245 km/t5113 x 1886 x 1485 mm1990 kg
S-Class (W140) S 500
1993454973 cm3320 bhp470 Nm7.30 s250 km/t5113 x 1886 x 1486 mm2000 kg
S-Class Coupe (C140) SEC/CL 420
1994244196 cm3279 bhp400 Nm8.30 s245 km/t5065 x 1912 x 1445 mm2080 kg
S-Class (W140) S 300 Turbo-D
1996452996 cm3177 bhp330 Nm11.20 s206 km/t5113 x 1886 x 1485 mm1960 kg
S-Class (W220) S 280
1998452799 cm3204 bhp270 Nm9.50 s230 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 320
1998453199 cm3224 bhp315 Nm8.20 s240 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 320 Lang
1998453199 cm3224 bhp315 Nm8.20 s240 km/t5158 x 1855 x 1444 mm1770 kg
S-Class (W220) S 430
1998454266 cm3279 bhp400 Nm7.30 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 430 Lang
1998454266 cm3279 bhp400 Nm7.30 s250 km/t5158 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 500
1998454966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1780 kg
S-Class (W220) S 500 Lang
1998454966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t5158 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 55 AMG
1999455439 cm3360 bhp530 Nm6.00 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1810 kg
S-Class (W220) S 55 Lang AMG
1999455439 cm3360 bhp530 Nm6.00 s250 km/t5158 x 1855 x 1444 mm1875 kg
S-Class (W220) S 320 CDI
2000453222 cm3197 bhp470 Nm8.80 s230 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1855 kg
S-Class (W220) S 400 CDI
2000453996 cm3250 bhp560 Nm7.80 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1895 kg
S-Class (W220) S 600
2000455786 cm3367 bhp530 Nm6.30 s250 km/t5158 x 1855 x 1444 mm2035 kg
S-Class (W220) S 320 CDI
2002453222 cm3204 bhp500 Nm8.20 s235 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1925 kg
S-Class (W220) S 430 4Matic
2002454266 cm3279 bhp400 Nm7.40 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1980 kg
S-Class (W220) S 500 4Matic
2002454966 cm3306 bhp460 Nm6.50 s250 km/t5038 x 1855 x 1444 mm1980 kg
S-Class (W220) S 55 AMG
2002455439 cm3500 bhp700 Nm4.80 s250 km/t5043 x 1855 x 1444 mm1915 kg
S-Class (W220) S 600 Lang
2002455513 cm3500 bhp800 Nm4.90 s250 km/t5163 x 1855 x 1444 mm2135 kg
S-Class (W220) S 65 AMG
2003455980 cm3612 bhp1000 Nm4.40 s250 km/t5163 x 1855 x 1398 mm2220 kg
S-Class (W221) S 320 4Matic CDI
2005452987 cm3235 bhp540 Nm7.50 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 4Matic CDI Long
2005452987 cm3235 bhp540 Nm7.50 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 CDI
2005452987 cm3235 bhp540 Nm7.50 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1955 kg
S-Class (W221) S 320 CDI Lang
2005452987 cm3235 bhp540 Nm7.50 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 350 7G-Tronic
2005453498 cm3272 bhp350 Nm7.30 s250 km/t5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 350 4Matic 7G-Tronic
2005453498 cm3272 bhp350 Nm7.30 s250 km/t5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 350 4Matic 7G-Tronic Long
2005453498 cm3272 bhp350 Nm7.30 s250 km/t5080 x 1871 x 1473 mm1880 kg
S-Class (W221) S 420 CDI
2005453996 cm3320 bhp730 Nm6.00 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 420 CDI Long
2005453996 cm3320 bhp730 Nm6.00 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm2000 kg
S-Class (W221) S 500
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 4Matic
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 4Matic Long
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 500 Lang
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm1985 kg
S-Class (W221) S 550
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5076 x 1871 x 1473 mm1940 kg
S-Class (W221) S 550 Lang
2005455461 cm3388 bhp530 Nm5.40 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm1985 kg
S-Class (W221) S 600 Lang
2005455513 cm3517 bhp830 Nm4.60 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm2180 kg
S-Class (W221) S 65 AMG
2006445980 cm3612 bhp1000 Nm4.40 s250 km/t5252 x 1871 x 1478 mm2180 kg
S-Class (W221) S 63 AMG Long
2006446208 cm3525 bhp630 Nm4.60 s250 km/t5206 x 1871 x 1473 mm2180 kg
S-Class (W221) S 400 Hybrid
2009453498 cm3279 bhp385 Nm7.20 s250 km/t5096 x 1871 x 1479 mm1955 kg
S-Class (W221) S 400 Lang Hybrid
2009453498 cm3279 bhp385 Nm7.20 s250 km/t5226 x 1671 x 1479 mm2020 kg

Mercedes-Benz SLR McLaren

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
SLR McLaren Coupe (C199) 5.4 V8 Turbo
2003225439 cm3626 bhp780 Nm3.80 s334 km/t4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg
SLR McLaren Coupe (C199) SLR 722
2003225439 cm3650 bhp820 Nm3.60 s337 km/t4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg
SLR McLaren Roadster (C199) 5.4 V8 Turbo
2004225439 cm3626 bhp780 Nm3.80 s334 km/t4656 x 1908 x 1261 mm1768 kg

Mercedes-Benz V-Class

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
V-Class (W638) V 230
1999572295 cm3143 bhp215 Nm15.10 s174 km/t4660 x 1880 x 1844 mm1971 kg
V-Class (W638) V 280
1999572792 cm3174 bhp237 Nm12.70 s187 km/t4660 x 1880 x 1844 mm2031 kg

Mercedes-Benz Vaneo

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Vaneo (W414) 1.6
2001551598 cm3102 bhp150 Nm13.50 s167 km/t4190 x 1740 x 1830 mm1290 kg
Vaneo (W414) 1.6
2001551598 cm382 bhp140 Nm15.80 s157 km/t4190 x 1740 x 1830 mm1290 kg
Vaneo (W414) 1.7 CDI
2001451689 cm375 bhp160 Nm19.50 s152 km/t4190 x 1740 x 1830 mm1350 kg
Vaneo (W414) 1.7 CDI
2001551689 cm391 bhp180 Nm16.00 s162 km/t4190 x 1740 x 1830 mm1350 kg
Vaneo (W414) 1.9
2001551898 cm3125 bhp180 Nm11.00 s181 km/t4190 x 1740 x 1830 mm1300 kg

Mercedes-Benz Viano

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Viano (639) 3.2 V6 Automatic Kompakt
2003483199 cm3218 bhp305 Nm8.20 s191 km/t4748 x 1901 x 1875 mm2030 kg
Viano (639) 3.5 V6 Automatic Kompakt
2004453498 cm3231 bhp345 Nm10.00 s199 km/t4748 x 1901 x 1875 mm2085 kg
Viano (639) 2.0 CDI Automatic Kompakt DPF
2005452148 cm3115 bhp290 Nm17.00 s153 km/t4748 x 1901 x 1875 mm2040 kg
Viano (639) 3.5 V6 Automatic Kompakt
2007453498 cm3258 bhp340 Nm10.00 s199 km/t4748 x 1901 x 1875 mm2080 kg

Mercedes-Benz W124

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
W124 200 D
1985451997 cm372 bhp123 Nm18.50 s160 km/t4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
W124 200 E
1985451997 cm3122 bhp190 Nm--4740 x 1740 x 1425 mm-
W124 250 D
1985452497 cm390 bhp159 Nm16.50 s175 km/t4710 x 1730 x 1446 mm1390 kg
W124 300 E
1985452960 cm3190 bhp255 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 300 D
1985452996 cm3109 bhp210 Nm12.80 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 E 4Matic
1987452960 cm3188 bhp255 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 300 D 4Matic
1987452996 cm3109 bhp210 Nm12.80 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 D Turbo
1988452996 cm3147 bhp273 Nm10.90 s202 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1580 kg
W124 200 D
1989451997 cm375 bhp126 Nm18.50 s160 km/t4740 x 1740 x 1425 mm1430 kg
W124 250 D Turbo
1989452497 cm3126 bhp231 Nm12.30 s198 km/t4740 x 1740 x 1428 mm1440 kg
W124 300 D
1989452996 cm3109 bhp210 Nm12.80 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 D 4Matic
1989452996 cm3113 bhp191 Nm12.80 s200 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1560 kg
W124 300 E-24
1989453199 cm3220 bhp315 Nm--4740 x 1740 x 1451 mm-
W124 220 E
1992452199 cm3150 bhp210 Nm10.60 s210 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1460 kg
W124 280 E
1992452799 cm3197 bhp270 Nm9.10 s230 km/t4740 x 1740 x 1431 mm1570 kg
W124 (A124) E 220
1992242199 cm3150 bhp210 Nm11.90 s210 km/t4655 x 1740 x 1391 mm1640 kg
W124 (A124) E 320
1992243199 cm3220 bhp315 Nm9.20 s235 km/t4655 x 1740 x 1371 mm1780 kg
W124 (A124) E 200
1993241998 cm3136 bhp190 Nm13.30 s200 km/t4655 x 1740 x 1391 mm1630 kg

Mercedes-Benz W201

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
W201 190 2.0
1982451996 cm3122 bhp175 Nm10.90 s195 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1180 kg
W201 190 2.5
1985452497 cm391 bhp158 Nm15.10 s174 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1250 kg
W201 190 2.3
1986452298 cm3136 bhp200 Nm10.60 s200 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1315 kg
W201 190 2.6
1986452597 cm3160 bhp220 Nm9.20 s212 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1360 kg
W201 190 2.5 TD
1988452497 cm3126 bhp231 Nm11.50 s195 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1300 kg
W201 190 2.0
1989451997 cm375 bhp126 Nm17.90 s160 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1180 kg
W201 190 2.5
1989452497 cm394 bhp158 Nm15.10 s174 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1250 kg
W201 190 2.5
1989452498 cm3195 bhp235 Nm7.70 s230 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1300 kg
W201 190 1.7
1990451737 cm3107 bhp148 Nm12.30 s185 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1170 kg
W201 190 1.8
1990451797 cm3109 bhp150 Nm12.20 s185 km/t4450 x 1690 x 1375 mm1160 kg

Siste anmeldelser/meninger om Mercedes-Benz modeller

Liste med de siste anmeldelser/meninger or vurderinger om Mercedes-Benz biler.

Mercedes-Benz E-Class (W211) E 320 (bensin, 2002)
Phillip Reeves, Vancouver, Canada
Års erfaring med bil: 8
Tilstand ved kjøp: brukt
Totalvurdering: 4.2/5
Les mer

De siste sammenligninger av biler, inklusive Mercedes-Benz modeller

Liste med de siste sammenligninger av ulike biler, gjort av webstedets besøkende, hvilke omfatter en eller flere Mercedes-Benz modeller.

• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S210) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class (W211) E 200 CDI (diesel, 2003)Les mer
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 270 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class T-Model (S211) E 220 CDI (diesel...
• Mercedes-Benz E-Class (W212) E 220 CDI Automatic DPF...Les mer
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)
• Peugeot 307 1.6 HDi (diesel, 2005)
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (bensin, 2004)Les mer
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (bensin, 2004)
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)Les mer
• Mitsubishi Space Star (DG0) 1.9 DI-D (diesel, 2001)
• Mercedes-Benz A-Class (W169) A 170 (bensin, 2008)Les mer
• BMW 5 Touring (E61) 525d (diesel, 2004)
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...Les mer
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...
• BMW 5 (E60) 525d (diesel, 2005)Les mer
• Mercedes-Benz S-Class (W221) S 63 AMG Long (bensin, 2006)
• Audi S8 (4E) 5.2 V10 FSI Quattro Tiptronic (bensin, 2006)Les mer
• Mercedes-Benz C-Class (W202) C 250 Turbo-D (diesel, 1995)
• Mercedes-Benz C-Class T-Model (S202) C 250 T Turbo-D...Les mer
• Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S tronic (bensin, 2008)
• Mercedes-Benz GL-Class (X164) GL 350 CDI 4Matic...Les mer