Austin

Austin Maestro

modeloañopuertasplazasmotorpotenciapar motor0 - 100velocidaddimensionespeso
Maestro (XC) 1.6 Mayfair HLS Automatic
1983551598 cc83 bhp----925 kg