Oldsmobile

Oldsmobile Achieva

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Achieva 2.3 16V
1991452260 cm3150 bhp203 Nm--4772 x 1715 x 1357 mm1273 kg
Achieva 2.3 i
1991452260 cm3117 bhp190 Nm12.00 s170 km/t4770 x 1715 x 1350 mm1260 kg
Achieva 2.3 i Automatic
1991452260 cm3117 bhp190 Nm13.00 s170 km/t4770 x 1715 x 1350 mm1260 kg
Achieva Coupe 2.3 16V
1991252260 cm3150 bhp203 Nm--4772 x 1715 x 1357 mm1244 kg
Achieva Coupe 2.3 i
1991252260 cm3117 bhp190 Nm12.00 s170 km/t4770 x 1715 x 1350 mm1230 kg
Achieva Coupe 2.3 i Automatic
1991252260 cm3117 bhp190 Nm13.00 s170 km/t4770 x 1715 x 1350 mm1230 kg

Oldsmobile Alero

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Alero 2.4 16
1998452392 cm3152 bhp203 Nm11.00 s180 km/t4740 x 1780 x 1390 mm1370 kg
Alero Coupe 2.4 16V
1998252392 cm3152 bhp203 Nm10.80 s180 km/t4740 x 1780 x 1390 mm1340 kg
Alero 3.4 V6 24V
1999453350 cm3173 bhp271 Nm9.50 s190 km/t4740 x 1780 x 1390 mm1400 kg
Alero Coupe 3.4 V6 24V
1999253350 cm3173 bhp271 Nm9.60 s190 km/t4740 x 1780 x 1390 mm1370 kg
Alero 2.2 16V
2002452198 cm3141 bhp203 Nm10.80 s200 km/t4740 x 1780 x 1385 mm1370 kg
Alero 2.2 16V Automatic
2002452198 cm3141 bhp203 Nm10.80 s200 km/t4740 x 1780 x 1385 mm1370 kg
Alero Coupe 2.2 16V
2002252198 cm3141 bhp203 Nm10.80 s200 km/t4740 x 1780 x 1380 mm1335 kg
Alero Coupe 2.2 16V Automatic
2002252198 cm3141 bhp203 Nm10.80 s200 km/t4740 x 1780 x 1380 mm1335 kg

Oldsmobile Aurora

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Aurora I 4.0 V8 32V
1994443995 cm3253 bhp352 Nm8.50 s217 km/t5218 x 1891 x 1407 mm1795 kg
Aurora II 3.5 V6 24V
2001443473 cm3218 bhp312 Nm10.40 s200 km/t5060 x 1850 x 1440 mm1645 kg

Oldsmobile Bravada

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Bravada 4.3 V6
1990554300 cm3203 bhp353 Nm-180 km/t4540 x 1660 x 1660 mm1815 kg
Bravada II 4.3 V6
1995554300 cm3193 bhp339 Nm10.00 s180 km/t4660 x 1720 x 1610 mm1835 kg
Bravada III 4.2 24V
2001554157 cm3273 bhp373 Nm9.20 s190 km/t4870 x 1895 x 1830 mm2100 kg

Oldsmobile Cutlass

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Cutlass Supreme Holiday Sedan 5.4 V8 Manual 3-speed
1966455408 cm3----5187 x 1930 x 1382 mm1552 kg
Cutlass Supreme Holiday Sedan 5.4 V8 Manual 4-speed
1966455408 cm3----5187 x 1930 x 1382 mm1552 kg
Cutlass Supreme Holiday Sedan 5.4 V8 Automatic
1966455408 cm3----5187 x 1930 x 1382 mm1552 kg
Cutlass Ciera 2.5 i
1981452471 cm3106 bhp183 Nm-160 km/t4835 x 1765 x 1375 mm1275 kg
Cutlass Ciera Coupe 2.5 i
1981---------
Cutlass Ciera Station Wagon 2.5 i
1981552471 cm3106 bhp183 Nm-160 km/t4935 x 1765 x 1385 mm1350 kg
Cutlass Calais 2.5 i
1984452471 cm3106 bhp183 Nm-180 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1185 kg
Cutlass Calais 2.5 i Automatic
1984452471 cm3106 bhp183 Nm-180 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1185 kg
Cutlass Calais Coupe 2.5 i
1984252471 cm3106 bhp183 Nm-180 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1160 kg
Cutlass Calais Coupe 2.5 i Automatic
1984252471 cm3106 bhp183 Nm-180 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1160 kg
Cutlass Supreme 2.3 16V
1987452260 cm3162 bhp210 Nm-190 km/t4921 x 1804 x 1391 mm1490 kg
Cutlass Supreme Convertible 2.3 16V
1987242260 cm3162 bhp210 Nm-190 km/t4880 x 1805 x 1380 mm1635 kg
Cutlass Supreme Coupe 2.3 16
1987252260 cm3162 bhp210 Nm-190 km/t4900 x 1805 x 1350 mm1445 kg
Cutlass Calais 2.3 16V
1988452260 cm3162 bhp210 Nm-195 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1200 kg
Cutlass Calais Coupe 2.3 16V
1988252260 cm3162 bhp210 Nm-180 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1160 kg
Cutlass Supreme 3.1 V6
1988453135 cm3141 bhp251 Nm-185 km/t4921 x 1804 x 1391 mm1450 kg
Cutlass Ciera Coupe 3.3 V6
1989253340 cm3------
Cutlass Supreme Convertible 3.1 V6
1989253135 cm3141 bhp251 Nm-185 km/t4880 x 1805 x 1380 mm1635 kg
Cutlass Supreme Coupe 3.1 V6
1989253135 cm3141 bhp251 Nm-185 km/t4900 x 1805 x 1350 mm1445 kg
Cutlass Calais 3.3 V6
1990453340 cm3162 bhp251 Nm-200 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1200 kg
Cutlass Calais Coupe 3.3 V6
1990253340 cm3162 bhp251 Nm-200 km/t4555 x 1700 x 1330 mm1160 kg
Cutlass Supreme 3.4 V6
1990453350 cm3213 bhp291 Nm-220 km/t4921 x 1804 x 1391 mm1585 kg
Cutlass Supreme Convertible 3.4 V6
1990253350 cm3213 bhp291 Nm-220 km/t4926 x 1805 x 1389 mm1697 kg
Cutlass Supreme Coupe 3.4 V6
1990253350 cm3213 bhp291 Nm-220 km/t4900 x 1805 x 1350 mm1445 kg
Cutlass Ciera Station Wagon 3.3 V6
1991553340 cm3162 bhp251 Nm-190 km/t4935 x 1765 x 1385 mm1385 kg
Cutlass Ciera 2.2 i
1992452190 cm3122 bhp176 Nm--4834 x 1766 x 1375 mm1334 kg
Cutlass Ciera 3.3 V6
1992453340 cm3162 bhp251 Nm-190 km/t4835 x 1765 x 1375 mm1275 kg
Cutlass Ciera 3.1 V6
1997453136 cm3162 bhp251 Nm--4892 x 1766 x 1375 mm1392 kg

Oldsmobile Eighty-Eight

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Eighty-Eight 3.8 V6
1991453791 cm3172 bhp298 Nm-195 km/t5090 x 1880 x 1415 mm1580 kg
Eighty-Eight 3.8 V6
1995453791 cm3208 bhp312 Nm-200 km/t5090 x 1880 x 1410 mm1570 kg
Eighty-Eight 3.8 V6 Supercharger
1996453791 cm3243 bhp380 Nm-200 km/t5090 x 1880 x 1410 mm1590 kg

Oldsmobile Intrigue

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Intrigue 3.8 V6
1998453791 cm3197 bhp298 Nm7.70 s175 km/t4975 x 1870 x 1440 mm1565 kg
Intrigue 3.5 V6 24V
2000453473 cm3218 bhp312 Nm-220 km/t4975 x 1870 x 1440 mm1550 kg

Oldsmobile Silhouette

modellårdørersetermotoreffektdreiemoment0 - 100hastighetdimensjoneregenvekt
Silhouette 3.1 V6
1989473135 cm3122 bhp237 Nm-170 km/t4933 x 1878 x 1670 mm2677 kg
Silhouette 3.8 V6
1992473791 cm3173 bhp298 Nm--4933 x 1875 x 1670 mm1677 kg
Silhouette II 3.4 V6
1996473350 cm3182 bhp279 Nm11.00 s190 km/t4760 x 1835 x 1710 mm1690 kg
Silhouette II 3.4 V6 Long
1996473350 cm3182 bhp279 Nm11.00 s190 km/t5115 x 1830 x 1730 mm1790 kg
Silhouette II 3.4 i V6 AWD
2002473350 cm3187 bhp285 Nm-157 km/t4834 x 1829 x 1778 mm2060 kg